Новини

Прекъсване водоподаването в гр. Нова Загора на 21.02.2023 г. /вторник/

„Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че във връзка с изпълнението на строително монтажните дейности по изграждане на връзки- нов - стар водопровод от 09.00 ч. до 17. 00 ч. . на 21.02. 2023 г. / вторник / ще бъде прекъснато водоподаването на ул. Поборническа , ул. Кънчо Чамов и ул. Славянска .

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД“, процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд.