Новини

Цени на предоставяните ВиК услуги в сила от 01.03.2023 година

С решение № БП-Ц-1 от 28.02.2023 г. на Комисия за енергийно и водно регулиране, считано от 01.03.2023 г. утвърди цени на водоснабдителни и канализационни услуги, предоставяни от „Водоснабдяване и Канализация-Сливен“ ООД, без ДДС както следва:

Виж прикачения файл.


Снимки:


Прикачени файлове:

Water_01032023