Новини

Нарушено водоподаване в гр. Нова Загора на 16.03.2023 г.

„Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че във връзка с изпълнението на аварийни строително монтажни дейности по изграждане на връзки-нов-стар водопровод, на 16.03.2023 г. (четвъртък), ще бъде нарушено водоподаването на:

ул. „В. Левски“- пешеходна зона, от 08:00 ч. до 17:00 ч. на 16.03.2023 г.

Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект: „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД“, процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд.

ВиК Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.


Снимки: