Новини

Засегнати улици и участъци, по които ще се извършват строително- монтажни работи в гр. Сливен в периода 20.03.2023 – 02.04.2023 гн

„Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че в периода 20.03.2023 – 02.04.2023 г., във връзка с изпълнението на строително-монтажните работи на обект: „Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения на гр. Сливен, вкл. водопроводи до и от ПСПВ и мерки за ефективност“, е създадена временна организация на движението, която дава възможност за придвижването на жителите и гостите на гр. Сливен с минимални затруднения.

В района на следните участъци и улици е създадена временна организация на движението и са възможни прекъсвания във водоподаването:

Строителни дейности по водопроводната мрежа на:

1. Главен клон I висока зона (3) по ул. „Димитър Пехливанов – Добрович“;

2. Главен клон VIII средна зона (2) по ул. „Драган Цанков“.

Строителни дейности по канализационната мрежа на:

1. Клон 192 по ул. „Янко Забунов“;

2. Клон 126 по ул. „Нино Господинов“;

3. Клон 88 по ул. „Димитър Господинов“.


Снимки: