Новини

Прессъобщение

ОТНОСНО: Замърсяване на част от водоснабдителната мрежа гр.Твърдица, Община Твърдица, област Сливен с нефтопродукти

„ВиК”ООД уведомява абонатите си, живущи в гр.Твърдица на ул.”Мануш войвода”, „Филип Тотю”, „Дибич”, „Генерал Заимов”, „Кутра”, „Александър Стамболийски”/на север от ул.”Княз Борис I”/ “Бяла глина” и „Зора” , че след получените резултати от пробите на питейната вода замърсена с нефтопродукти, извършени от лаболаторията на Министерството на околната среда и водите както и физико - химични и микробиологични анализи извършени от лаболаторията на РИОКОЗ-Сливен, водата във водопреносната мрежа може да бъде използвана за питейни нужди.