Новини

Прессъобщение

Предложението на „В и К”-Сливен за увеличаване на цената на водата с 6 стотинки ще разгледа на заседанието си на 9 ноември 2007 г. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Ако промяната бъде утвърдена, потребителите в Сливен, които в момента плащат 1, 57 лв. с ДДС, от началото на следващата 2008 година ще плащат за вода 1, 63 лв. Сумата е за доставка на вода и отвеждане на отпадните води, и пречистване.

Предложението на „В и К” - Сливен е цената на смесеното водоснабдяване /помпажно и гравитачно/ от 1, 02 лв. да стане 1,06 лв. без ДДС, а цената за пречистване да се промени от 0,22 на 0,23 лв. Увеличенито е с 5 ст. без ДДС.

От проекторешението, публикувано в сайта на Държавната комисия на енергийно и водно регулиране, става ясно, че комисията одобрява предложението, след съответните проверки по него. Предложението на „В и К”-Сливен е утвърдено от главната дирекция „Водоснабдяване и канализация”, дирекцията по икономически анализи и правната дирекция на комисията.

Предложенията на 18 водоснабдителни дружества в страната за увеличаване на цената на водата ще разгледа Държавната комисия на 9 ноември. Всички те са свързани с промяната в цената на електроенергията от 1 юли 2007 година, тъй като тя е основен ценообразуващ елемент в доставката на питейна вода. Анализите сочат, че в Сливен цената на електроенергията влияе на цената на водата с повече от 20 процента.

Когато се прави сравнение на цената на водата в различните градове, е редно да се отчита начинът на добиване на водата, както и видът и броят на услугите, извършвани от водоснабдителните дружества.