Новини

Прессъобщение

На заседание на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране днес бяха разгледани предложенията на 18 „В и К”-дружества в страната за повишаване цената на водата. След заседанието се състоя обществено обсъждане на предложенията, в което участваха представители на синдикатите, съюза на работодателите, сдружения на потребителите и медиите. Предложението на „В и К”-Сливен за промяна на цената на водата не беше оспорено. Ако промяната бъде утвърдена, потребителите в Сливен, които в момента плащат 1, 57 лв. с ДДС, от началото на следващата 2008 година ще плащат за вода 1, 63 лв с ДДС. Сумата е за доставка на вода, отвеждане на отпадните води и пречистване.

Решението на държавната комисия по предложенията на водните оператори в страната ще бъде взето след две седмици, когато изтече 14-дневният срок за обжалване.

Предложенията на водоснабдителните дружества за увеличаване на цената на водата са свързани с промяната в цената на електроенергията от 1 юли 2007 година. В Сливен цената на електроенергията влияе на цената на водата с над 20 процента.