Новини

Прессъобщение

Приключи реализацията на основните мероприятия по зимната подготовка на „В и К”-Сливен. Разработената от водния оператор специална програма има за цел да осигури повишена надеждност и безавариен режим на работа на водопреносните и канализационни системи и съоръжения в утежнени климатични условия през зимния период.

Извършена е ревизия на външните и вътрешните главни водопроводи в районите на Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица, при която са локализирани и отстранени аварийните течове. Направен е преглед на всички командни и машинни зали към водоснабдителните обекти и пречиствателните станции за отпадни води. Проверена е изправността на съоръженията в уредбите за ниско и високо напрежение. Приведени са в изправност всички работни и резервни захранващи електропроводи от 20 киловолта към водоснабдителните системи в общините. В централния склад са осигурени материали в различни размери и асортименти, за поддръжка на водопроводните мрежи. Всяко населено място е обезпечено с най-необходимите материали за ремонт при аварийни ситуации, които са на разположение на участъковите водопроводчици. В готовност за работа са и резервните машини и съоръжения. Дизеловите агрегати за резервно електрозахранване са осигурени с гориво за 3-дневен режим на работа. Автотранспортната техника и механизация е преминала през есенно-зимни прегледи. Осигурено е зимно облекло за работниците. От 30 ноември до края на зимния сезон, в бензиностанцията на дружеството ще се поддържа необходимия резерв от автомобилен бензин и дизелово моторно гориво в количества, осигуряващи 7-дневна работа в утежнени условия.

При създадената организация и материално-техническа обезпеченост, ръководството на дружеството счита, че „В и К”-Сливен е в състояние да посрещне предизвикателствата на природата и да поддържа качествено и безаварийно водоподаване за населението, фирмите и учрежденията в сливенска област. Действията на водоснабдителното дружество по преодоляване на последствията от бедствия, аварии и катастрофи се координират от Съвета за сигурност при областния управител на Сливен.