Новини

Прессъобщение

През дъждовния период от 17 до 19 ноември, бързите и навременни действия на служителите на „В и К”-Сливен предотвратиха заливането от повърхностни води на пречиствателната станция за отпадни води в Нова Загора. Новозагорската пречиствателна станция, намираща се в най-ниската част на града, често е застрашена от подобни аварийни ситуации при обилни валежи. В условията на екстремни и бедствени положения, „В и К” действа по съгласуван с Гражданска защита план. За целта дружеството има изградени специални екипи, които разполагат с необходимата техника и оборудване. Адекватните действия на служителите на водното дружество в Нова Загора предотвратиха съществени щети по техниката и оборудването на градската пречиствателна станция.