Новини

Състояние на питейната вода в град Сливен и язовир "Асеновец"

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че на база на изследваните проби взети от водопреносната мрежа на град Сливен няма отклонение от показателите и водата е годна за пиене. Възможно е на места където водата не се е източила да има все още известна мътност.

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД продължава да взема проби и да следи състоянието на водата и при промяна ще уведомява своевременно своите потребители.

Нивото на язовира се е увеличило със 6 метра, но има достатъчно свободен обем.


Снимки: