Новини

Информация за състоянието на питейната вода в град Сливен

Поради авария на тласкател от помпена станция "Мечкарево" - II подем към помпена станция "Ябълка" е възможно в част от града подаваната вода да бъде с лека опалисценция (промяна на цвета). Водата се обеззаразява и се следи и анализира постоянно.

При промяна на състоянието гражданите на град Сливен ще бъдат информирани своевременно!


Снимки: