Новини

Пояснение във връзка с публикацията „Нова ВиК мрежа тече повече от старата” във вестник „Труд” от сряда 24.10.2012 г.

Настоящите пояснения се налагат във връзка с публикацията във вестник „Труд” от 24.10.2012г. и въпросите на журналисти, зададени към началника на район „Сливен град” инж. Милен Павлов по време на брифинга на кмета на град Сливен на 23.10.2012 г. Явно не е станало достатъчно ясно, че нарастването на загубите на вода в реконструираните квартали основно се дължи на това, че и към момента едновременно с новата водопроводна мрежа все още действа и старата.

Задължително условие за намаляване на загубите на вода в кварталите „Руски”, „Дружба”, „Република” и „К. Фичето” е възможно най-бързото изключване на старите водопроводни инсталации.

Що се касае до авариращите улични водопроводни отклонения във въпросните квартали, вкл. и кв. „Сини камъни”, става ясно, че те възникват, защото са изпълнени по способа на „бързата връзка”, а не посредством заваряване на полиетиленовите фитинги към тръбите. „ВиК - Сливен” ООД своевременно и многократно информира Строителните надзори на обектите и има събран снимков материал от последните две години с цел да бъдат избегнати за в бъдеще подобни водопроводни връзки.


Снимки: