Новини

Публична покана за възлагане на обществена поръчка по ЗОП

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД обявява процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: ”Доставка на течен хлор за нуждите на "ВиК- Сливен ООД, гр. Сливен”.

Документите за участие в процедурата могат да се изтеглят от прикачените файлове.


Снимки:


Прикачени файлове:

Dokumentacia_za_uchastie

Deklaracia_47_obr_1obr_2obr_3

Publichna_pokana_techen_hlor_str_1

Publichna_pokana_techen_hlor_str_2