Новини

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД обявява процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Доставка на три нови самосвала с тристранно разтоварване на самосвалната уредба с двойна кабина на финансово-обвързан лизинг за нуждите на "ВиК- Сливен ООД, гр. Сливен”.

Документацията за участие в процедурата може да се изтегли от прикачения файл.


Снимки:


Прикачени файлове:

Documentacia_samosvali