Новини

Публична покана за възлагане на обществена поръчка по ЗОП

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД обявява процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: ”Доставка на помпени агрегати за нуждите на "ВиК- Сливен" ООД, гр. Сливен”.

Документацията за участие в процедурата може да се изтегли от прикачените файлове.


Снимки:


Прикачени файлове:

Dokumentacia_za_uchastie

Deklaracia_47_obr_1obr_2

Publichna_pokana_pompeni_agregati