Новини

Архив новини

 • [30.11.2014] Прекъсване на водоподаването в района между улиците "Великокняжевска", "Г.С.Раковски", "Елисавета Багряна"
 • [28.11.2014] Прекъснато водоподаване на бул. "Хр. Ботев", района намиращ се между "Розова градина", бул. "Христо Ботев", ул. "Вл. Очков" и ул. "Роза Люксембург"
 • [28.11.2014] Прекъсване на водоподаването в кв."Българка"
 • [28.11.2014] Прекъсване на водоподаването в северната част на кв."Българка"
 • [28.11.2014] Прекъсване на водоподаването в част от кв."Ново село"
 • [28.11.2014] Прекъсване на водоподаването в района намиращ се между ул. "Великокняжевска", ул. "Верила", ул."М. Чайковски", ул. "Д. Чинтулов" и ул."св.св.Кирил
 • [28.11.2014] Прекъсване на водоподаването в част от квартал "Клуцохор"
 • [28.11.2014] Прекъсване на водоподаването в района на булевард "Христо Ботев" и площад "Левски"
 • [27.11.2014] Прекъснато водоподаване на част от кв."Клуцохор"
 • [27.11.2014] Процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет “Доставка на реагенти за нуждите на ПСОВ към “В и К – Сливен” ООД, гр. Сливен
 • [27.11.2014] Прекъсване на водоподаването в част от квартал "Комлука"
 • [26.11.2014] Прекъсване на водоподаването в района между улиците "Великокняжевска", "Г.С.Раковски", "Елисавета Багряна"
 • [25.11.2014] Прекъсване на водоподаването в част от квартал "Комлука" на 26.11.2014 година
 • [25.11.2014] "ВиК-Сливен" ООД обявява кампания за безплатно актуализиране на партидите с данни на своите клиенти
 • [24.11.2014] Прекъсване на водоподаването в района между улиците "Великокняжевска", "Г.С.Раковски", "Елисавета Багряна"
 • [24.11.2014] Прекъсване на водоподаването в част от квартал "Комлука"
 • [21.11.2014] Прекъсване на водоподаването в района на площад "Левски"
 • [19.11.2014] Прекъсване на водоподаването на част от булевард "Хаджи Димитър"
 • [19.11.2014] Прекъсване на водоподаването в района между улиците "Великокняжевска", "Г.С.Раковски", "Елисавета Багряна"
 • [19.11.2014] Прекъсване на водоподаването в част от квартал "Комлука"
 • [18.11.2014] Прекъснато водоподаване в района, намиращ се между улица "Елисавета Багряна", улица "Г.С.Раковски", улица "Великокняжевска" и кв. "Звездите"
 • [18.11.2014] Прекъсване на водоподаването в част от квартал "Комлука"
 • [17.11.2014] Прекъсване на водоподаването в част от квартал "Клуцохор"
 • [17.11.2014] Прекъсване на водоподаването в района между улиците "Великокняжевска", "Г.С.Раковски", "Елисавета Багряна"
 • [14.11.2014] Прекъсване на водоподаването в района между улиците "Великокняжевска", "Г.С.Раковски", "Елисавета Багряна" и 3-то СОУ "Д-р Иван Селимински"
 • [14.11.2014] Прекъсване на водоподаването в района между улиците "Великокняжевска", "Г.С.Раковски", "Елисавета Багряна"
 • [14.11.2014] Прекъсване на водоподаването в квартал "Надежда"
 • [13.11.2014] Прекъсване на водоподаването в част от квартал "Комлука" на 14.11.2014 г.
 • [13.11.2014] Прекъсване на водоподаването в района между улиците "Великокняжевска", "Г.С.Раковски", "Елисавета Багряна" на 14.11.2014 г.
 • [13.11.2014] Прекъсване на водоподаването в част от квартал "Клуцохор"
 • [13.11.2014] Процедура на договаряне без обявление по ЗОП с предмет абонаментно обслужване
 • [13.11.2014] Процедура на договаряне без обявление по ЗОП с предмет абонаментно обслужване
 • [13.11.2014] Прекъсване на водоподаването в района между улиците "Великокняжевска", "Г.С.Раковски", "Елисавета Багряна"
 • [12.11.2014] Прекъсване на водоподаването в района намиращ се между улиците "Райна Княгиня", "Г.С.Раковски" и "Елисавета Багряна"
 • [12.11.2014] Прекъсване на водоподаването в част от квартал "Комлука"
 • [12.11.2014] Прекъсване на водоподаването на Сливенски минерални бани
 • [12.11.2014] Прекъсване на водоподаването в района между улиците "Елисавета Багряна" и "Г.С.Раковски", "Генерал Столетов"
 • [12.11.2014] Прекъсване на водоподаването в част от квартал "Комлука"
 • [12.11.2014] Прекъсване на водоподаването в част от квартал "Стоян Заимов"
 • [11.11.2014] Нарушено водоподаване в част от квартал "Българка"
 • [11.11.2014] Прекъсване на водоподаването в квартал "Речица"
 • [11.11.2014] Прекъсване на водоподаването в част от квартал "Стоян Заимов"
 • [10.11.2014] Прекъсване на водоподаването в част от квартал "Комлука" на 11.11.2014 г.
 • [10.11.2014] Прекъсване на водоподаването в района на улица "Асеновска"
 • [10.11.2014] Прекъсване на водоподаването в част от квартал "Стоян Заимов"
 • [10.11.2014] Прекъсване на водоподаването в района между улиците "Великокняжевска", "Г.С.Раковски", "Елисавета Багряна" и 3-то ОУ "Д-р Иван Селимински"
 • [09.11.2014] Прекъсване на водоподаването в част от квартал "Клуцохор"
 • [07.11.2014] Прекъсване на водоподаването в част от квартал "Клуцохор"-блоковете
 • [07.11.2014] Прекъсване на водоподаването в част от квартал "Българка"
 • [07.11.2014] Прекъсване на водоподаването в района между улиците "Великокняжевска", "Г.С.Раковски", "Елисавета Багряна"
 • [07.11.2014] Прекъсване на водоподаването в част от квартал "Клуцохор"
 • [06.11.2014] Прекъсване на водоподаването в част от квартал "Клуцохор"-блоковете
 • [05.11.2014] Прекъсване на водоподаването в част от квартал "Клуцохор"
 • [04.11.2014] Прекъсване на водоподаването в района между улиците "Великокняжевска", "Г.С.Раковски", "Елисавета Багряна"
 • [04.11.2014] Прекъсване на водоподаванетов част от град Сливен на 05.11.2014 г.
 • [04.11.2014] О Б Я В А за свободна позиция във „ВиК-Сливен“ ООД
 • [04.11.2014] Прекъсване на водоподаването в част от квартал "Клуцохор"-блоковете
 • [04.11.2014] Прекъсване на водоподаването в квартал "Речица"
 • [04.11.2014] Прекъсване на водоподаването в част от квартал "Клуцохор"
 • [04.11.2014] Прекъсване на водоподаването на част от булевард "Цар Освободител"
 • [03.11.2014] Удължаване на срока за възстановяване на водоподаването в района между улиците "6-ти септември", "Георги Икономов" и спортна зала "Асеновец"
 • [03.11.2014] Прекъснато водоподаване в част от кв. "Клуцохор"
 • [03.11.2014] Прекъснато водоподаване на част от кв."Клуцохор"
 • [03.11.2014] Прекъсване на водоподаването на част от булевард "Цар Освободител"
 • [02.11.2014] Прекъсване на водоподаването в района между улиците "Великокняжевска", "Г.С.Раковски", "Елисавета Багряна"
 • [01.11.2014] Прекъсване на водоподаването в района между улиците "Елисавета Багряна" и "Г.С.Раковски", "Генерал Столетов"
 • [01.11.2014] Прекъсване на водоподаването в част от квартал "Стоян Заимов"