Новини

Архив новини

 • [31.05.2015] Прекъсване на водоподаването в част от квартал "Клуцохор" до 31.05.2015 година - 12.00 часа
 • [30.05.2015] Прекъсване на водоподаването в част от квартал "Клуцохор"
 • [29.05.2015] Прекъсване на водоподаването в кварталите "Ново село","Българка" и "Сини камъни"
 • [28.05.2015] Обществена поръчка по ЗОП с предмет: “Инкасиране на суми за консумирана питейна вода, отведена и пречистена отпадъчна вода "
 • [28.05.2015] Прекъсване на водоподаването в част от квартал "Клуцохор"
 • [28.05.2015] Прекъсване на водоподаването в част от квартал "Комлука"
 • [27.05.2015] Прекъсване на водоподаването в част от квартал "Клуцохор"
 • [26.05.2015] Прекъсване на водоподаването в района на улиците "Иречек" и "Александър Батемберг"
 • [26.05.2015] Прекъсване на водоподаването в село Крушаре село Гергевец селСамуилово
 • [26.05.2015] Прекъсване на водоподаването в част от квартал "Клуцохор"
 • [25.05.2015] Прекъсване на водоподаването в част от квартал "Клуцохор"
 • [25.05.2015] Прекъсане на водоснабдяването в индустиална зона
 • [25.05.2015] Прекъсване на водоподаването в квартал "Диньо Дачев"
 • [21.05.2015] Прекъснато водоподаване в квартал "Речица"
 • [21.05.2015] Прекъсане на водоснабдяването в индустиална зона - Самуиловско шосе
 • [20.05.2015] Прекъсване на водоподаването в част от квартал "Клуцохор"
 • [20.05.2015] Прекъсване на водоподаването в част от квартал "Комлука"
 • [19.05.2015] Прекъсване на водоподаването в част от квартал "Комлука"
 • [18.05.2015] Прекъсване на водоподаването в част от квартал "Слънчев бряг"
 • [17.05.2015] Прекъсване на водоподаването в част от квартал "Клуцохор"
 • [15.05.2015] Публична покана с предмет: "Доставка на течен хлор за нуждите на "В и К - Сливен" ООД"
 • [15.05.2015] Прекъсване на водоподаването в част от гр. Сливен
 • [15.05.2015] Прекъсване на водоподаването в част от квартал "Комлука"
 • [14.05.2015] Прекъсване на водоподаването в част от квартал "Комлука" до 17.30 часа
 • [14.05.2015] Прекъсване на водоподаването в част от квартал "Клуцохор"
 • [12.05.2015] Прекъсване на водоподаването в част от квартал "Клуцохор"
 • [12.05.2015] Прекъсване на водоподаването в част от квартал "Клуцохор"
 • [11.05.2015] Прекъсване на водоподаването в част от квартал "Комлука"
 • [10.05.2015] Прекъсване на водоподаването в част от квартал "Комлука"
 • [08.05.2015] Прекъсване на водоподаването в квартал "Комлука"
 • [07.05.2015] Прекъсване на водоподаването в част от квартал "Комлука"
 • [07.05.2015] Прекъсване на водоподаването в част от квартал "Ново село"
 • [07.05.2015] Прекъсване на водоподаването в квартал "Дебела кория"
 • [07.05.2015] Прекъсване на водоподаването в село Желю войвода
 • [07.05.2015] Прекъсване на водоподаването в квартал "Речица"
 • [04.05.2015] Прекъсване на водоподаването в част от квартал "Клуцохор"
 • [04.05.2015] Прекъсване на водоподаването в селата Жельо войвода и Крушаре