Новини

Архив новини

 • [29.04.2016] Прекъсване на водоподаването в квартал Кольо Фичето
 • [28.04.2016] Прекъснване на водоподаването в района на улица "Великокняжевска".
 • [28.04.2016] Прекъсване на водоподаване над ул."Ръковска"
 • [28.04.2016] Прекъсване на водоподаване в квартал "Българка".
 • [22.04.2016] Прекъсване на водоподаването на част от ул. „Димитър Пехливанов-Добрович“"
 • [22.04.2016] Прекъснване на водоподаването в района на улица "Великокняжевска","Г.С.Раковски","Михаил Чайковски","Генерал Столетов".
 • [19.04.2016] Прекъсване на водоподаване в квартал "Индустриален" Банско шосе и Самуиловско шосе.
 • [18.04.2016] Прекъсване на водоподаването в квартал "Речица".
 • [15.04.2016] Прекъсване на водоподаване в квартал "Клуцохор"
 • [13.04.2016] Нарушено водоподаване в индустриална зона г.Сливен
 • [13.04.2016] Нарушено водоподаване в индустриална зона град Сливен
 • [13.04.2016] Нарушено водоподаване в индустриална зона град Сливен
 • [11.04.2016] Прекъсване на водоподаване в село Крушаре
 • [10.04.2016] Прекъсване на водоподаването в гр. Кермен
 • [10.04.2016] Прекъсване на водоподаването в село Ковачите
 • [07.04.2016] Прекъсване на водоподаване в квартал "Речица".
 • [06.04.2016] Прекъсване на водоподаването в част от гр. Сливен
 • [06.04.2016] Прекъсване на водоподаването в част от квартал "Ново село".
 • [05.04.2016] Прекъсване на водоподаването в част от квартал Клуцохор
 • [05.04.2016] Прекъсване на водоподаването в квартал "Българка"
 • [05.04.2016] Нарушено водоподаване в индустриална зона град Сливен
 • [05.04.2016] Прекъсване на водоподаването в част от гр. Сливен
 • [04.04.2016] Обществена поръчка по ЗОП с предмет: “Доставка на 7 броя нови автомобили тип „Пикап“ при условията на 36 месечен финансов лизинг''
 • [04.04.2016] Прекъсване на водоподаване в квартал "Д.Груев"
 • [03.04.2016] Прекъсване на водоподаване в квартал "Ново село"