Новини

Архив новини

 • [31.07.2016] Прекъсване на водоподаването на част от село Сборище
 • [30.07.2016] Прекъсване на водоподаването в квартал "Речица"
 • [30.07.2016] Прекъсване на водоподаването в квартал "Речица"
 • [29.07.2016] Прекъсване на водоподаването в района на ул. "Капитан Мамарчев"
 • [29.07.2016] Прекъсване на водоподаването на ул. "Капитан Мамарчев"
 • [29.07.2016] Прекъсване на водоподаването в част от квартал "Ново село"
 • [28.07.2016] Прекъсване на водоподаването на ул".Елисавета Багряна" ул "генСтолетов"–сухата чешма.
 • [28.07.2016] Прекъсване на водоподаването в село Глуфишево село Панаретово.
 • [28.07.2016] Прекъсване на водоподаването в част от квартал "Новосело" запад.
 • [28.07.2016] Прекъсване на водоподаването на ул".Банско шосе". Индустриална зона.
 • [28.07.2016] Прекъсване на водоподаването в село Селиминово.
 • [27.07.2016] Прекъсване на водоподаването в квартал "Речица"
 • [27.07.2016] Прекъсване на водоподаването в кварталите "Даме Груев" и"Надежда"
 • [27.07.2016] Прекъсване на водоподаването в част от квартал "Комлука"
 • [27.07.2016] Прекъсване на водоподаването на ул."Генерал Столетов"
 • [26.07.2016] Прекъсване на водоподаването в част от квартал "Речица"
 • [26.07.2016] Прекъсване на водоподаването в централна градска част гр.Сливен.
 • [25.07.2016] Прекъсване на водоподаването в част от центъра на гр. Сливен
 • [25.07.2016] Прекъсване на водоподаването в част от квартал "Клуцохор"
 • [25.07.2016] Прекъсване на водоподаването в местност Рамануша
 • [24.07.2016] Прекъсване на водоподаването в част от гр.Сливен
 • [23.07.2016] Прекъсване на водоподаването в част от гр. Сливен
 • [22.07.2016] Индустриална зона-Самуиловско шосе
 • [21.07.2016] Прекъсване на водоподаване в село Самуилово
 • [21.07.2016] Спиране на водата в кв"Даме Груев"
 • [21.07.2016] Прекъсване на водоподаването в квартал "Речица"
 • [20.07.2016] Прекъсване на водоподаването в част от квартал "Ново село"
 • [20.07.2016] Прекъсване на водоподаването в района на ул. "Михаил Чайковски"
 • [19.07.2016] Прекъсване на водоподаването на бул."Панайот Хитов"
 • [18.07.2016] Прекъсване на водоподаването в част от гр. Сливен
 • [18.07.2016] Прекъсване на водоподаването в част от гр. Сливен
 • [14.07.2016] Прекъсване на водоподаването в част от гр. Сливен
 • [14.07.2016] Прекъсване на водоподаването в част от гр. Сливен
 • [13.07.2016] Прекъсване на водоподаването в част от квартал "Ново село"
 • [13.07.2016] Прекъсване на водоподаването в района на ул. "Михаил Чайковски"
 • [12.07.2016] Прекъсване на водоподаването в село Гавраилово на 14. 07. 2016 г.
 • [12.07.2016] Прекъсване на водоподаване в селата Мечкарево, Тополчане, Г.Александрово, Бозаджии, Стара река.
 • [11.07.2016] Прекъсване на водоподаването в част от квартал "Клуцохор"
 • [11.07.2016] Прекъсване на водоподаването в квартал "Надежда"
 • [11.07.2016] Прекъсване на водоподаването в квартал "Речица"
 • [11.07.2016] Прекъсване на водоподаването в част от квартал "Клуцохор"
 • [11.07.2016] Прекъсване на водоподаване в селата Гавраилово,Самуилово,Г.Александрово
 • [10.07.2016] Прекъсване на водоподаване в село Крушаре
 • [09.07.2016] Прекъсване на водоподаването в част от квартал "Клуцохор"
 • [08.07.2016] Прекъсване на водоподаването в част от квартал "Клуцохор"
 • [08.07.2016] Прекъсване на водоподаването на селата Крушаре, Ковачите, Новачево
 • [07.07.2016] Обществена поръчка с предмет: „Доставка на активна нетна ел. енергия и координатор на балансираща група за средно напрежение”
 • [07.07.2016] Прекъсване на водоподаването в част от квартал "Ново село"
 • [05.07.2016] Нарушено водоподаване на ул. "Капитан Мамарчев" и ул. "Ген. Столетов"
 • [05.07.2016] кв.Речица с нарушено водоподаване
 • [04.07.2016] Прекъсване на водоподаване в част от квартал "Клуцохор"
 • [04.07.2016] Прекъсване на водоподаването в квартал "Речица"
 • [04.07.2016] Прекъсване на водоподаването на гр. Кермен и селата Николаево, Младово, Мечкарево, Старо село
 • [04.07.2016] Прекъсване на водоподаването във местност Карандила
 • [03.07.2016] Прекъсване на водоподаване в село Горно Александрово
 • [01.07.2016] Обществена поръчка с предмет: „Доставка на активна нетна ел. енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение”