Новини

Архив новини

 • [30.06.2017] Прекъсване водоподаването в кв.Клуцохор"
 • [30.06.2017] Прекъснато водоподаване в района на "Сливенски минерални бани"
 • [28.06.2017] Прекъсване водоподаването на част от кв."Клуцохор"
 • [27.06.2017] ОП: "Доставка на ремонтни (аварийни) скоби за водопроводи за тръби от различни материали за нуждите на "ВиК - Сливен" ООД"
 • [27.06.2017] Прекъсване водоподаването в с. Крушаре
 • [27.06.2017] Прекъсване водоподаването в част от кв."Клуцохор"
 • [27.06.2017] Прекъсване водоподаването в района на ул. "Джеймс Баучер",ул." Райна Княгиня" и ул."Георги Раковски"
 • [26.06.2017] Прекъсване водоподаването в кв."Речица"
 • [26.06.2017] Прекъсване водоподаването на част от кв."Дружба"
 • [26.06.2017] Прекъсване водоподаването в кв."Република"
 • [25.06.2017] Прекъсване водоподаването на част от кв."Република"
 • [23.06.2017] Прекъсване водоподаването в част от кв."Даме Груев"
 • [23.06.2017] Прекъсване водоподаването в селата Самуилово, Ковачите и Малко Чочовени
 • [22.06.2017] Прекъсване на водоподаването в част от кв."Комлука"
 • [21.06.2017] ЧИСТОТАТА НА ВОДАТА ОТ КРЪСТОВА ЧЕШМА И ТОДОРОВОТО АЯЗМО – ПОД ВЪПРОС
 • [21.06.2017] Прекъсване водоподаването в района на бул" Самуиловско шосе "и бул."Банско шосе"
 • [20.06.2017] Прекъсване водоподаването в част от кв. "Българка"
 • [20.06.2017] ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА НА „ВиК“-СЛИВЕН В КВ.“НОВО СЕЛО“
 • [20.06.2017] Прекъсване водоподаването в с. Крушаре и с.Чокоба
 • [19.06.2017] Прекъсване на водоснабдяването в кв.Речица
 • [17.06.2017] Прекъсване водоподаването на с.Крушаре, с.Гергевец, с.Самоилово
 • [15.06.2017] Прекъснато водоснабдяване в гр.Кермен с.Младово с.Николаево и с.Мечкарево.
 • [15.06.2017] ТЕРМИНАЛНИ СТАНЦИИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАГУБИТЕ НА ВОДА И АВАРИИТЕ
 • [15.06.2017] Нарушено водоснабдяване в района на община Сливен
 • [14.06.2017] Прекъсване водоподаването в кв."Речица"
 • [12.06.2017] ОП: "Въоръжена физическа охрана и охрана с технически средства собственост на Възложителя на обекти на "ВиК - Сливен" ООД
 • [12.06.2017] Информация за състоянието на язовир "Асеновец"
 • [12.06.2017] Прекъсване водоподаването на с.Крушаре и с.Глушник
 • [09.06.2017] Прекъсване водоподаването в кварталите "Ново село", "Българка", "Сини камъни" и част от вилна зона
 • [09.06.2017] Прекъсване водоподаването в кв."Речица"
 • [08.06.2017] Нарушено водоснабдяване на с. Чинтулово
 • [08.06.2017] Нарушено водоснабдяване на с.Гергевец,с.Самуилово и с.Крушаре
 • [07.06.2017] Нарушено водоснабдяване на с.Гергевец,с.Самуилово и с.Крушаре
 • [07.06.2017] Прекъсване водоподаването в района около Старческия дом
 • [07.06.2017] „В и К“ – СЛИВЕН – С ПРОЕКТНО ФИНАНСИРАНЕ НА СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
 • [07.06.2017] Прекъсване водоподаването в кв."Ново село"
 • [07.06.2017] Нарушено водоснабдяване на с. Чинтулово
 • [05.06.2017] Прекъсване водоподаването в с. Омарчево
 • [05.06.2017] Прекъсване водоподаването в района на ул. "Банско шосе" и ул. "Самуиловско шосе"
 • [03.06.2017] Прекъсване водоподаването в система Червенаково
 • [03.06.2017] Прекъсване водоподаването в с. Гергевец, с. Самуилово, и с. Крушаре
 • [02.06.2017] „В и К“ НАСТОЯВА ЗА ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ СРЕЩУ УПОТРЕБАТА НА НИТРАТИ
 • [02.06.2017] Прекъсване на водоподаването в кварталите:" Република","К.Фичето" "Българка","Ново Село","Сини камъни" и част от вилна зона
 • [02.06.2017] Прекъсване водоподаването в част от кв."Кулцохор"
 • [01.06.2017] Прекъсване водоподаването в района на ул. "Банско шосе" и ул. "Самуиловско шосе"
 • [01.06.2017] Нарушаване на водоснабдяването на Минерални бани Сливен