Новини

Архив новини

 • [30.04.2018] Хамам баир е осигурен с питейна вода за спортуващи и туристи
 • [30.04.2018] Прекъсване на водоподаването в с.Ж.Войвода и с.Младово
 • [28.04.2018] Прекъсване водоподаването на с.Крушаре
 • [28.04.2018] Прекъсване водоподаването на с.Мечкарево
 • [28.04.2018] Прекъсване водоподаването на с.Ковачите
 • [27.04.2018] Прекъсване водоподаването в г. Шивачево и с. Боров дол
 • [27.04.2018] Прекъсване водоподаването в района на ул. "Антим Първи"
 • [25.04.2018] Пркъсване на водоподаването района на Асеновско дефиле
 • [25.04.2018] Възможно нарушаване водоподаването на с.Горно Александрово
 • [24.04.2018] Прекъсване водоподаването в кв. "Комлука"
 • [24.04.2018] Възможно нарушаване водоподаването на с.Горно Александрово сряда (25.04.2018)
 • [20.04.2018] Класни специалисти работят над идейните проекти за подобряване на ВиК-инфраструктурата в Сливенско с европейски средства
 • [20.04.2018] Перекъсване водоподаването в района на ул."Елисавета Багряна" , и ул."Ген.Столетов".
 • [20.04.2018] Прекъсване водоподаването в кв."Речица"
 • [19.04.2018] Прекъсване водоподаването в кв."Младост"
 • [18.04.2018] Прекъсване на част от водоподаването в част от кв."Ново село"
 • [18.04.2018] Пркъсване на водоподаването в местност "Андреева чешма"
 • [18.04.2018] Прекъсване водоподаването на ул. "Проф. Константин Иречек"
 • [18.04.2018] Прекъсване водоподаването в с.Стоил Войвода, с.Езерово с,.Богданово, с.Любенец, с.Любенова Махала, с. Млекарево, с.Бял Кладенец, с.Радецки.
 • [17.04.2018] Прекъсване водоподаването в с.Стоил Войвода с.Езерово с.Богданово с.Любенец с.Любенова Махала с. Млекарево с.Бял Кладенец с.Радецки.
 • [16.04.2018] Прекъсване водоподаването в района на ул."Иван Вазов"
 • [16.04.2018] Прекъсване водоподаването в района на Затвор -Сливен и ТЕЕ"Мария Кюри"
 • [15.04.2018] Прекъсване водоподаването в кв."Речица"
 • [13.04.2018] Прекъсване водоподаването вс.Гергевец
 • [13.04.2018] Прекъсване водоподаването в част от кв."Ново село"
 • [13.04.2018] Прекъсване водоподаването в гр. Нова Загора.
 • [13.04.2018] Прекъсване водоподаването в с. Горно Александрово
 • [13.04.2018] Прекъсване водоподаването в гр. Кермен с. Злати Воивода с.Бяла
 • [12.04.2018] Прекъсване водоподаването на част от кв. "Индустриален" - в района на бул. "Банско шосе" и бул."Самуиловско шосе".
 • [12.04.2018] Прекъсване на част от водоподаването на ул."Патриарх Ефтимий"
 • [11.04.2018] Прекъсване водоподаването в част кв. "Ново село"
 • [11.04.2018] Прекъсване водоподаването в с. Самуилово с. Гергевец и с. Крушаре
 • [11.04.2018] ПРЕДСТОЯТ НОВИ УЛЕСНЕНИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ВИК-УСЛУГИ
 • [11.04.2018] Прекъсване водоподаването в района на ул. "Клокотница"
 • [11.04.2018] Прекъсване водоподаването в кв."Речица"
 • [10.04.2018] Прекъсване водоподаването в кв."Българка"
 • [07.04.2018] Прекъсване водоподаването в района на ул. "Клокотница"
 • [06.04.2018] Прекъсване водоподаването в част от кв. "Клуцохор"
 • [05.04.2018] Прекъсване водоподаването в с Асеновец .
 • [05.04.2018] Прекъсване водоподаването в кв. Комлука
 • [05.04.2018] Яз. „Асеновец“ прелива минимално и контролирано. Няма опасност за инфраструктурата и населението
 • [04.04.2018] Прекъсване водоподаването в гр. Кермен, с. Младово, с. Николаево и с. Мечкарово
 • [04.04.2018] Крайградските чешми зиме – с по-чиста вода, човекът – основен замърсител
 • [04.04.2018] Прекъсване водоподаването в част от кв. "Ново село"
 • [03.04.2018] ОП:"Изпитване на образци (извадки) от води, предназначени за питейно-битови цели, и от отпадъчни води"
 • [03.04.2018] Прекъсване водоподаването в района на ул. "Антим Първи"
 • [03.04.2018] Прекъсване водоподаването в района наи бул."Банско шосе"
 • [02.04.2018] Прекъсване водоподаването в част от кв."Даме Груев"