Новини

Архив новини

 • [30.06.2018] Прекъсване на водоподаването в част от град Сливен на 03. 07. 2018 г.
 • [29.06.2018] Прекъсване на водоподаването в част от град Сливен на 03. 07. 2018 г.
 • [29.06.2018] Пркъсване на водоподаването част от кв. Индустриален
 • [29.06.2018] Прекъснато водоподаване в с. Жельо войвода и с. Калояново
 • [28.06.2018] Прекъсване на водоподаването в част от кв. "Българка
 • [28.06.2018] Прекъсване на водоподаването в селата Жельо Войвода и Ковачите
 • [26.06.2018] ВОДНОТО ДРУЖЕСТВО ОТСТРАНИ ТЕЖКА АВАРИЯ ЗА ЕДНА НОЩ И НЕ ОСТАВИ СЛИВЕН БЕЗ ВОДА
 • [25.06.2018] Прекъсване водоподаването на Висока зона главен водопровод за квартали .
 • [22.06.2018] Прекъсване водоподаването в част от кв. "Ново село"
 • [22.06.2018] Прекъсване водоподаването в част от кв. "Клуцохор"
 • [20.06.2018] Прекъсване водоподаването в вилна зона Рамануша
 • [19.06.2018] Прекъснато водоподаване в района на ул." Иван Вазов"
 • [18.06.2018] Нарушено водоподаването в с. Струпец
 • [17.06.2018] Прекъсване водоподаването в част от кв. "Ново село"
 • [15.06.2018] Прекъсване водоподаването на с.Самуилово ,с.Горно Александрово,с.Бозаджии,с.Стара река
 • [15.06.2018] Прекъсване водоподаването на част от кв. Клуцохор
 • [14.06.2018] Прекъсване водоподаването в района на Женски затвор и ТЕТ Мария Кюри
 • [13.06.2018] Прекъсване водоподаването в част от селата на район "Нова Загора"
 • [13.06.2018] Прекъсване водоподаването в с. Горно Александрово
 • [13.06.2018] Прекъсване водоподаването в района на бул."Банско шосе"
 • [13.06.2018] Прекъсване водоподаването в с. Крушаре
 • [12.06.2018] Прекъсване водоподаването в кв." Звездите"
 • [11.06.2018] Прекъсване водоподаването в местност "Рамануша"
 • [08.06.2018] Прекъсване водоподаването в с. Крушаре
 • [07.06.2018] Прекъсване водоподаването на кв."Дружба" и вилна зона "Рамануша"
 • [07.06.2018] Прекъсване водоподаването в част от квартал "Дружба "
 • [06.06.2018] ОП: "Доставка на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение"
 • [06.06.2018] Прекъсване водоподаването на част от кв."Дружба" и вилна зона "Изток"
 • [05.06.2018] Европроектът за подобряване на ВИК системите в Сливенска област работи на пълен ход
 • [04.06.2018] Прекъсване водоподаването в гр. Нова Загора.
 • [03.06.2018] Прекъсване водоподаването на кв."Речица"
 • [02.06.2018] Прекъсване водоподаването на с.Крушаре
 • [02.06.2018] Прекъсване водоподаването на част от с.Селеминово
 • [02.06.2018] Прекъсване водоподаването на кв. "Сини камъни "и вилна зона Изток
 • [02.06.2018] Прекъсване на водоподаването в с.Ж.Войвода
 • [01.06.2018] Прекъсване водоподаването в част от бул."Банско шосе"
 • [01.06.2018] Прекъсване водоподаването в част от кв. "Комлука"
 • [01.06.2018] Прекъсване на водоподаването в "Индустреална зона"