Новини

Архив новини

 • [31.01.2019] Прекъсване на водоподаването кв. "Речица"
 • [30.01.2019] Прекъсване на водоподаването кв.'' Речица''
 • [29.01.2019] Прекъсване на част от водоподаването на ул."Самуиловско шосе"
 • [29.01.2019] Прекъсване водоподаването на гр. Нова Загора днес 29.01.2019г. (вторник) от 10.00ч. до 12.00ч.
 • [28.01.2019] Прекъсване водоподаването на част от кв."Българка"-южната част
 • [22.01.2019] Възможно нарушаване водоподаването на блокове захранвани от хидрофор на ул.''Габрово'' на 23. 01.2019 г.
 • [22.01.2019] Прекъсване на водоподаването в част от кв'' Индустриален'' ул'' Банско шосе''
 • [22.01.2019] Възможно нарушаване водоподаването на гр.Шивачево 22.01.2019г.(вторник) от 12.00 до 18.00.
 • [21.01.2019] Възможно нарушаване водоподаването на гр.Шивачево на 22.01.2019г.(вторник) от 12.00ч. до 18.00ч.
 • [21.01.2019] ОП: "Доставка на полиетиленови тръби с висота плътност, PE100 за водоснабдяване"
 • [21.01.2019] ЦЕНАТА НА ВОДАТА В СЛИВЕН СЕ КАЧВА С 5 НА СТО ПРЕЗ 2019-ТА
 • [18.01.2019] Прекъсване на водоподаването в част от кв.'' Индустриален'' ул.'' Банско шосе''
 • [17.01.2019] Нарушено водоподаването в обектите от ЦПС.'' Червенаково'' на17.01. 2019г
 • [17.01.2019] Прекъсване водоподаването на с.Мечкарево
 • [16.01.2019] Прекъсване на водоподаването на Минерални бани Сливен
 • [16.01.2019] Нарушено водоподаването в обектите от ЦПС.'' Червенаково'' на16..01. 2019г.
 • [16.01.2019] Прекъсване на водоподаването в част от кв."Индустриален" ул.“Банско шосе“
 • [15.01.2019] Прекъсване на водоподаването кв."Българка"
 • [14.01.2019] Прекъсване водоподаването в села и обекти эахранвани от ЦПС'' Червенаково'' на 14.01.2019г.
 • [14.01.2019] Нарушено водоподаването в кв''Република'' кв ''Ново село'' кв'' Сини камъни'' и вилна зона'' Дюлева река''
 • [14.01.2019] Нарушено водоподаването в обектите от ЦПС.'' Червенаково'' на14.01. 2019г.
 • [13.01.2019] Прекъсване водоподаването на с.Крушаре
 • [12.01.2019] Прекъсване на водоподаването в с.''Горно А лександрово'
 • [11.01.2019] Нарушено водоподаването в обектите от ЦПС.'' Червенаково'' на 12.01.2019г.
 • [11.01.2019] ОП с предмет: “Инкасиране на суми за консумирана питейна вода, отведена и пречистена отпадъчна вода от потребителите на “ВиК - Сливен”
 • [11.01.2019] прекъсване на водоподаването на бул.Банско шосе
 • [10.01.2019] Прекъсване на водоподаването вилна эона Батмиш .
 • [10.01.2019] Нарушено водоподаването в Индустриална зона
 • [10.01.2019] Нарушено водоподаването в кв.''Ново село''кв'' Републиека'' кв.'' Сини камъни ''и ''Вилна зона
 • [08.01.2019] Нарушаване на водоподаването в район Нова Загора
 • [08.01.2019] Прекъсване водоподаването в района на ул. "Братя Миладинови" и.ул."Гео Милев".
 • [07.01.2019] Прекъсване на водоподаването в селата : Гергевец, Самуилово и Крушаре
 • [02.01.2019] Прекъсване на водоподаването в част от кв.Българка