Новини

Архив новини

 • [30.08.2019] Покана за участие в пазарни консултации
 • [29.08.2019] Прекъсване водоподаването на с. Селиминово
 • [28.08.2019] Прекъсване на водоподаването в южната част на район Нова Загора
 • [28.08.2019] Прекъсване водоподаването на част от кв."Българка"
 • [28.08.2019] Прекъсване на водоподаването с. Бял кладенец,с.Млекарево, и с.Радецки,
 • [28.08.2019] Прекъсване водоподаването на с,Селиминово
 • [27.08.2019] Прекъсване на водоподаването в с.Крушаре и с.Гергевец .
 • [26.08.2019] ОП: "Доставка на активна нетна електрическа енергия и коорданитор на балансираща група за средно напрежение"
 • [26.08.2019] Прекъсване на водоподаването в с. Гергевец
 • [25.08.2019] Прекъсване на водоподаването в с. Крушаре
 • [24.08.2019] Прекъсване водоподаването в част от кв."Даме Груев"
 • [24.08.2019] Прекъсване на водоподаването в с Мечкарево
 • [23.08.2019] Прекъсване на водоподаването в кв.'' Комлука''
 • [23.08.2019] Прекъсване на водоподаването в селата: Бяла ,Новачево и Градско
 • [23.08.2019] Прекъсване на водоподаването в с. Крушаре
 • [23.08.2019] Прекъсване на водоподаването в част от кв. Клуцохор
 • [22.08.2019] Прекъсване водоподаването в кв. „Гара Чумерна „ Шивачево
 • [22.08.2019] Прекъсване водоподаването на с.Струпец
 • [22.08.2019] Прекъсване на водоподаването кв. Речица
 • [21.08.2019] Прекъсване водоподаването в района на ул."Великокняжевска"и ул."Михаил Чайковски"
 • [20.08.2019] Прекъсване водоподаването на част от кв."Българка"
 • [20.08.2019] Прекъсване на водоподаването в част от кв.''Клуцохор''
 • [19.08.2019] Прекъсване на част от водоподаването в кв."Ново село", кв. "Българка", кв. "Сини камъни" и част от вилна зона"
 • [17.08.2019] Прекъсване водоподаването в с.Пет могили
 • [17.08.2019] Нарушено водоподаване на с.Сърцево
 • [16.08.2019] Прекъсване водоподаването на с.Желю войвода
 • [15.08.2019] Прекъсване на водоподаването в кв. Клуцохор
 • [15.08.2019] Прекъсване на водоподаването кв. Речица
 • [15.08.2019] Прекъсване на водоподаването в кв."Ново село"кв.''Бългърка''кв''.Сини Камъни'' и Вилна зона'' Дюлева река''
 • [14.08.2019] Прекъсване на водоподаването в част от кв.''Клуцохор''
 • [13.08.2019] Покана за участие в пазарни консултации
 • [13.08.2019] Покана за участие в пазарни консултации
 • [13.08.2019] Прекъсване водоподаването на част от кв."Българка"
 • [13.08.2019] Прекъсване водоподаването на с.Желю войвода и с.Чокоба
 • [13.08.2019] Прекъсване водоподаването в с. Омарчево
 • [12.08.2019] Прекъсване на водоподаването в с Мечкарево
 • [11.08.2019] Прекъсване водоподаването в Сливенски минерални бани
 • [11.08.2019] Прекъсване на водоподаването в с. Крушаре
 • [10.08.2019] Нарушено водоподаване в района на Сливенски минерални бани
 • [10.08.2019] Прекъсване водоподаването в с.Крушаре
 • [09.08.2019] Прекъсване на водоподаването в село Самуилово
 • [09.08.2019] Прекъсване водоподаването в част от кв."Даме Груев"
 • [07.08.2019] Прекъсване водоподаването в с. Омарчево
 • [07.08.2019] Прекъсване на водоподаването в с. Камен
 • [06.08.2019] Прекъсване водоподаването на с.Самуилово
 • [06.08.2019] Прекъсване водоподаването на кв.Речица
 • [05.08.2019] Прекъсване водоподаването на с.Самуилово
 • [05.08.2019] Възможно нарушаване водоподаването в част от кв."Южна промишлена зона"-на юг от "Е.Миролио"ЕАД и "ЗММ Победа-Сливен"
 • [04.08.2019] Прекъсване водоподаването на с.Горно Александрово
 • [03.08.2019] Прекъсване на водоподаването в част от кв. Клуцохор
 • [03.08.2019] Прекъсване на водоподаването в кв. Комлука
 • [02.08.2019] Прекъсване водоподаването в с.Панаретово
 • [02.08.2019] Прекъсване водоподаването на с.Гергевец с.Крушаре и с. Самуилово
 • [02.08.2019] Прекъсване водоподаването на кв.Речица
 • [01.08.2019] Прекъсване водоподаването на с.Гергевец с.Крушаре и с. Самуилово
 • [01.08.2019] Прекъсване водоподаването на с.Гергевец
 • [01.08.2019] Прекъсване водоподаването в част от кв."Южна промишлена зона"-на юг от "Вини-Сливен"-ООД
 • [01.08.2019] Прекъсване водоподаването на част от кв."Южна промишлена зона"-на юг от "Е.Миролио"ЕАД
 • [01.08.2019] Прекъсване водоподаването в района на ул."Великокняжевска"и ул."Михаил Чайковски"
 • [01.08.2019] ОП: "Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение, по регулирани цени от краен снабдител за обекти на "ВиК - Сливен" ООД"
 • [01.08.2019] Прекъсване водоподаването на кв.Речица