Новини

Архив новини

 • [30.11.2022] Прекъсване водоподаването в района на бул."Тракия"
 • [29.11.2022] Прекъсване на водоподаването бул. Бургаско шосе
 • [28.11.2022] Засегнати улици и участъци, по които ще се извършват строително- монтажни работи в гр. Сливен в периода 28.11.2022 – 11.12.2022 г.
 • [28.11.2022] Засегнати улици и участъци, по които ще се извършват строително монтажни работи в кв. Речица в периода 28.11.2022 – 11.12.2022 г.
 • [28.11.2022] Прекъсване на водоподаването в с.Мечкарево
 • [28.11.2022] Прекъсване на водоподаването в кв. Надежда и част от Индустриална зона
 • [27.11.2022] Прекъсване водоподаването в района на бул."Тракия"
 • [26.11.2022] Прекъсване водоподаването на вилна зона "Селището"
 • [25.11.2022] Засегнати улици и участъци, по които ще се извършват строително-монтажни работи в гр. Нова Загора в периода 28.11.2022 г. – 11.12.2022 г.
 • [25.11.2022] Прекъсване на водоподаването в кв. Надежда и част от Индустриална зона
 • [25.11.2022] Прекъсване на водоподаването в част от Центъра на гр.Сливен
 • [24.11.2022] Спирания на водоподаването в района на Новоселската баня
 • [24.11.2022] Спиране на водоподаването в кв. Речица
 • [24.11.2022] Прекъсване на водоподаването в района на ул.Харкан
 • [24.11.2022] Прекъсване на водоподаването във вилна зона Селището
 • [24.11.2022] Прекъсване на водоподаването в с. Струпец
 • [23.11.2022] Планирано спиране на водоподаването в гр. Нова Загора на 24.11.2022 г. четвъртък
 • [22.11.2022] Прекъсване водоподаването в района на бул."Братя Миладинови"
 • [22.11.2022] Прекъсване водоподаването в района на бул."Тракия"
 • [22.11.2022] Планирани спирания на водоподаването в гр. Сливен на 22.11.2022 г.
 • [21.11.2022] Планирано спиране на водоподаването в гр. Нова Загора на 22.11.2022 г. вторник
 • [21.11.2022] Планирани спирания на водоподаването в гр. Сливен на 22.11.2022 г.
 • [21.11.2022] Планирано спиране на водоподаването в кв. Речица на 21.11.2022 г.
 • [21.11.2022] Прекъсване на водоподаването в с. Гавраилово
 • [21.11.2022] Прекъсване на водоподаването в м. Карандила
 • [20.11.2022] Прекъсване на водоподаването в с. Бяла
 • [20.11.2022] Прекъсване на водоподаването в района на Общински Пазар Сливен
 • [18.11.2022] Прекъсване водоподаването в с.Панаретово
 • [17.11.2022] Прекъсване на водоподаването в с. Ковачите
 • [17.11.2022] Прекъсване на водоподаването на бул Бургаско шосе и Вилна зона
 • [17.11.2022] Прекъсване водоподаването в с.Селиминово и с.Струпец
 • [16.11.2022] Планирани спирания на водоподаването в гр. Сливен на 17.11.2022 г.
 • [16.11.2022] Планирано спиране на водоподаването в кв. Речица на 17.11.2022 г.
 • [16.11.2022] Прекъсване водоподаването на част от кв."Българка"
 • [16.11.2022] Удължаване времето на прекъснато водоподаване в гр. Нова Загора на 16.11.2022 г.
 • [16.11.2022] Прекъсване водоподаването на с.Ковачите
 • [16.11.2022] Прекъсване водоподаването на кв."Комлука"
 • [16.11.2022] Прекъсване водоподаването на гр Нова Загора на 16.11.2022г. сряда
 • [15.11.2022] Прекъсване на водоподаването в района на ул. Баба Тонка.
 • [15.11.2022] Прекъсване водоподаването в с.Селиминово
 • [15.11.2022] Прекъсване на водоподаването в района на Сливенски минерални бани
 • [14.11.2022] Планирано спиране на водоподаването в гр. Нова Загора на 15.11.2022 г. вторник
 • [14.11.2022] Засегнати улици и участъци, по които ще се извършват строително- монтажни работи в гр. Нова Загора в периода 14.11.2022 – 21.11.2022 г
 • [14.11.2022] Нарушено водоподаването на захранвани от Ц.П.С Червенаково
 • [11.11.2022] Нарушено водоподаване на вилна зона ''Рамануша''
 • [11.11.2022] Прекъсване на водоподаването в с.Гавраилово
 • [11.11.2022] Прекъсване водоподаването в кв.''Българка''
 • [11.11.2022] Засегнати улици и участъци, по които ще се извършват строително- монтажни работи в гр. Сливен в периода 14.11.2022 – 21.11.2022 г
 • [11.11.2022] Засегнати улици и участъци, по които ще се извършват строително монтажни работи в кв. Речица в периода 14.11.2022 – 21.11.2022 г. г
 • [11.11.2022] Прекъсване водоподаването в с. Ковачите
 • [11.11.2022] Прекъсване на водоподаването в южната част на кв. Ново село
 • [10.11.2022] Прекъсване водоподаването в с.Селиминово
 • [10.11.2022] Прекъсване водоподаването на бул.''Тракия''
 • [10.11.2022] Прекъсване водоподаването в индустриална зона район Родопа
 • [10.11.2022] Прекъсване водоподаването в индустриална зона район Родопа
 • [10.11.2022] Прекъсване водоподаването в кв.''Речица''
 • [09.11.2022] Прекъсване на водоподаването на бул. Тракия
 • [09.11.2022] Прекъсване на водоподаването в с. Чинтулово
 • [09.11.2022] Прекъсване на водоподаването в част от ул. "Г.С.Раковски"
 • [09.11.2022] Планирано спиране на водоподаването в кв. Речица на 09.11.2022 г.
 • [08.11.2022] Прекъсване водоподаването в района на бул."Тракия"
 • [08.11.2022] Прекъсване водоподаването на с.Любенова махала
 • [08.11.2022] Прекъсване водоподаването в района на ул."Йосиф Коломати"
 • [07.11.2022] Прекъсване водоподаването в кв.''Речица''
 • [07.11.2022] Прекъсване водоподаването в с.Калояново
 • [04.11.2022] Планирани спирания на водоподаването в гр. Нова Загора на 08.11.2022 г. вторник
 • [04.11.2022] Прекъсване водоподаването на с.Блатец
 • [04.11.2022] Прекъсване водоподаването в района на ул."Великокняжевска"
 • [03.11.2022] Прекъсване водоподаването в кв.''Речица''
 • [03.11.2022] Прекъсване водоподаването в кв.''Речица''
 • [02.11.2022] Прекъсване водоподаването в с Блатец
 • [02.11.2022] Прекъсване водоподаването в района на ул.''Раковска''.
 • [02.11.2022] Прекъсване водоподаването в с.Калояново
 • [02.11.2022] Прекъсване водоподаването в с.Крушаре
 • [02.11.2022] Прекъсване водоподаването в кв.''Речица''
 • [01.11.2022] Прекъсване на водоподаването в част от кв-Клуцохор
 • [01.11.2022] Прекъсване на водоподаването в гр. Котел на 02.11.2022г.