Новини

Архив новини

 • [30.06.2022] Прекъсване водоподаването на кв.Речица
 • [30.06.2022] Планирано спиране водоподаването на висока зона в гр.Сливен на 04.07.2022г.(понеделник)
 • [30.06.2022] Планирани спирания на водоподаването в гр. Сливен на 01.07.2022 г.
 • [30.06.2022] Прекъсване водоподаването на с.Селиминово
 • [30.06.2022] Прекъсване водоподаването на с.Гавраилово
 • [30.06.2022] Прекъсване водоподаването на с.Блатец и с.Бяла
 • [30.06.2022] Прекъсване водоподаването на местност "Селището"
 • [29.06.2022] Прекъсване водоподаването на част от с. Бяла паланка
 • [29.06.2022] Прекъсване водоподаването на част от гр.Твърдица
 • [29.06.2022] Планирани спирания на водоподаването в гр. Сливен на 29.06.2022 г.
 • [29.06.2022] Прекъсване водоподаването в община Нова Загора
 • [28.06.2022] Прекъсване водоподаването в община Нова Загора
 • [28.06.2022] Прекъсване водоподаването на с.Блатец
 • [28.06.2022] Прекъсване водоподаването на част от гр. Шивачево
 • [28.06.2022] Прекъсване на водоподаването на част от с. Селиминово
 • [28.06.2022] Прекъсване на водоподаването на с.Сборище
 • [27.06.2022] Прекъсване водоподаването на гр.Нова Загора на 28.06.2022г.
 • [27.06.2022] Планирани спирания на водоподаването в гр. Сливен на 29.06.2022 г.
 • [27.06.2022] Прекъсване водоподаването на част от кв.''Клуцохор''- в район блокове и къщи
 • [27.06.2022] Прекъсване водоподаването на бул.''Бургаско шосе'' Вилна зона ''Рамануша''
 • [25.06.2022] Прекъсване водоподаването на част от кв.''Клуцохор'' / къщите /
 • [25.06.2022] Прекъсване водоподаването на част от кв.''Клуцохор'' / блоковите /
 • [24.06.2022] Прекъсване на водоподаването на с. Езеро
 • [24.06.2022] Прекъсване на водоподаването на с. Крушаре, с. Злати Войвода и с. Желю Войвода
 • [24.06.2022] Прекъсване на водоподаването местност '' Селището''
 • [23.06.2022] Прекъсване водоподаване на с.Ковачите
 • [23.06.2022] Планирани спирания на водоподаването в гр. Сливен на 24.06.2022 г.
 • [22.06.2022] Прекъсване водоподаването на гр.Нова Загора на 23.06.2022г. четвъртък
 • [21.06.2022] Прекъсване водоподаването на ул."Одрин"
 • [21.06.2022] Планирани спирания на водоподаването в гр.Сливен на 21.06.2022 г.
 • [20.06.2022] Планирани спирания на водоподаването в гр. Нова Загора на 21.06.2022 г. и на 23.06.2022 г.
 • [20.06.2022] Прекъсване водоподаването на гр.Нова Загора на 21.06.2022г. вторник
 • [20.06.2022] Планирани спирания на водоподаването в гр.Сливен на 21.06.2022 г.
 • [19.06.2022] Прекъсване водоподаването на кв.''Речица''
 • [19.06.2022] Нарушено водоподаването на с.Самуилово с.Гергевец
 • [18.06.2022] Прекъсване водоподаването на кв.Ново село
 • [18.06.2022] Прекъсване на водоподаването с. Панаретово
 • [17.06.2022] Засегнати улици и участъци, по които ще се извършват строително-монтажни работи в гр. Нова Загора в периода 20.06.2022 г. – 03.07.2022 г.
 • [17.06.2022] Засегнати улици и участъци, по които ще се извършват строително монтажни работи в кв. Речица в периода 20.06.2022 – 03.07.2022 г
 • [17.06.2022] Засегнати улици и участъци, по които ще се извършват строително- монтажни работи в гр. Сливен в периода 20.06.2022 – 03.07.2022 г
 • [17.06.2022] Прекъсване водоподаването на кв."Речица"
 • [16.06.2022] Прекъсване на водоподаването на част от кв.Ново Село
 • [16.06.2022] Прекъсване водоподаването на бул.''Георги Данчев'' , кв.'' Дружба'' и кв. "Младост"
 • [16.06.2022] Прекъсване на водоподаването на с.Селиминово
 • [16.06.2022] Прекъсване водоподаването на част от кв.'' Стоян Заимов ''
 • [16.06.2022] Прекъсване на водоподаването на кв.''Речица''
 • [15.06.2022] Планирано прекъсване на водоподаването в кв. "Ново село" на 16.06.2022 г.
 • [15.06.2022] Прекъсване водоподаването на с.Селиминово
 • [15.06.2022] Прекъсване водоподаването на гр.Нова Загора
 • [15.06.2022] Нарушено водоподаването на гр.Нова Загора
 • [15.06.2022] Прекъсване водоподаването на част от кв.''Клуцохор''
 • [14.06.2022] Прекъсване водоподаването на част от кв."Клуцохор" на 15.06.2022г.(сряда)
 • [14.06.2022] Прекъсване водоподаването на кв."Речица"
 • [14.06.2022] Прекъсване водоподаването на част от кв."Дружба"
 • [14.06.2022] Прекъсване водоподаването на част от кв."Клуцохор"
 • [14.06.2022] Прекъсване водоподаването на кв."Ново село"
 • [13.06.2022] Прекъсване водоподаването на гр.Нова Загора на 14.06.2022г.(вторник)
 • [13.06.2022] Прекъсване водоподаването на кв."Стоян Заимов"
 • [12.06.2022] Прекъсване на водоподаването на с. Глуфишево и с. Панаретовци
 • [12.06.2022] Прекъсване на водоподаването в с. Злати Войвода
 • [11.06.2022] Нарушено водоподаването на села захранващи се от пс.Пъдарево юг
 • [11.06.2022] Нарушено водоподаването на гр.Нова Загора
 • [10.06.2022] Нарушено водоподаване на гр.Нова Загора
 • [10.06.2022] Прекъсване на водоподаването в с. Жельо Войвода
 • [10.06.2022] Прекъсване на водоподаването в част на кв. Българка
 • [10.06.2022] Прекъсване на водоподаването в част от Индустиална зона
 • [09.06.2022] Прекъсване водоподаването на част от кв."Даме Груев"
 • [09.06.2022] Прекъсване водоподаването на част от кв."Клуцохор"
 • [09.06.2022] Прекъсване водоподаването на с.Селиминово
 • [09.06.2022] Прекъсване водоподаването на кв."Речица"
 • [08.06.2022] Прекъсване водоподаването на част от кв. "Даме Груев"
 • [08.06.2022] Прекъсване на водоподаването на гр. Нова Загора
 • [08.06.2022] Прекъсване на водоподаването в района на ул. Иречек и ул. Клокотница
 • [08.06.2022] Прекъсване на водоподаването в района на улица "Георги С. Раковски"
 • [06.06.2022] Прекъсване водоподаването на гр.Нова Загора
 • [06.06.2022] Прекъсване на водоподаването в кв.Речица
 • [06.06.2022] Прекъсване на водоподаването в част от кв. Клуцохор
 • [05.06.2022] Прекъсване на водоподаването на с. Горно Александрово
 • [05.06.2022] Прекъсване водоподаването на част от кв."Ново село"
 • [04.06.2022] Прекъсване водоподаването на гр Нова Загора
 • [04.06.2022] Прекъсване на водоподаването на кв."Речица"
 • [03.06.2022] Междинна пресконференция по проект: „Доизграждане и рехабилитация на ВиК инфраструктура“, на 08.06.2022г. в гр. Нова Загора
 • [03.06.2022] Междинна пресконференция по проект: „Доизграждане и рехабилитация на ВиК инфраструктура“, на 09.06.2022г. в гр. Сливен
 • [03.06.2022] Засегнати улици и участъци, по които ще се извършват строително- монтажни работи в гр. Сливен в периода 06.06.2022 – 06.06.2022 г
 • [03.06.2022] Засегнати улици и участъци, по които ще се извършват строително монтажни работи в кв. Речица в периода 06.06.2022 – 19.06.2022 г.
 • [03.06.2022] Засегнати улици и участъци, по които ще се извършват строително-монтажни работи в гр. Нова Загора в периода 06.06.2022 г. – 19.06.2022 г
 • [03.06.2022] Прекъсване водоподаването на част от кв.''Ново село''
 • [03.06.2022] Планирано прекъсванена водоподаването на част от гр.Сливен
 • [02.06.2022] Прекъсване на водоподаването в кв. Клуцохор
 • [02.06.2022] Планирано прекъсване на водоподаването в част от град Сливен за 02.06.2022 г. от 8.00 часа до 22.00 часа
 • [01.06.2022] Прекъсване водоподаването в с. Крушаре
 • [01.06.2022] Планирано прекъсване на водоподаването в част от град Сливен на 03.06.2022 г. - петък, от 9.00 часа до 19.00 часа
 • [01.06.2022] Прекъсване на водоподаването в района на площад Васил Левски
 • [01.06.2022] Прекъснато водоподаването на част от кв.''Ново село''
 • [01.06.2022] Прекъсване водоподаването в кв. Клуцохор - къщите