Новини

Архив новини

 • [31.08.2022] Прекъсване на водоподаването в част от кв. Клуцохор
 • [31.08.2022] Прекъсване на водоподаването в част от кв. Ново село
 • [30.08.2022] Нарушено водоподаването в част от села община Нова Загора
 • [29.08.2022] Планирани спирания на водоподаването в гр. Сливен на 30.08.2022 г.
 • [29.08.2022] Планирани прекъсване водоподаването в гр.Нова Загора на 30.08.2022г.
 • [29.08.2022] Прекъсване водоподаването на кв.Ново село
 • [29.08.2022] Засегнати улици и участъци, по които ще се извършват строително-монтажни работи в гр. Нова Загорd в периода 29.08.2022 г. – 11.09.2022 га
 • [29.08.2022] Засегнати улици и участъци, по които ще се извършват строително- монтажни работи в гр. Сливен в периода 29.08.2022 – 11.09.2022 г
 • [29.08.2022] Нарушено водоподаване на част от община Нова Загора
 • [28.08.2022] Нарушено водоподаване на част от община Нова Загора
 • [27.08.2022] Прекъсване водоподаването на кв.Речица
 • [27.08.2022] Нарушено водоподаване на част от община Нова Загора
 • [26.08.2022] Прекъсване водоподаването на кв.Ново село
 • [26.08.2022] Засегнати улици и участъци, по които ще се извършват строително монтажни работи в кв. Речица в периода 29.08.2022 – 11.09.2022 г.
 • [26.08.2022] Прекъсване водоподаването на кв.Ново село
 • [26.08.2022] Прекъсване водоподаването на кв. Клуцохор
 • [26.08.2022] Прекъсване водоподаването на с. Крушаре
 • [26.08.2022] Прекъсване водоподаването на с. Калояново
 • [26.08.2022] Прекъсване водоподаването на с. Ковачите
 • [26.08.2022] Прекъсване водоподаването на с. Тополчане
 • [26.08.2022] Планирано прекъсване водоподаването в гр.Нова Загора
 • [26.08.2022] Нарушено водоподаване на част от община Нова Загора, селата
 • [25.08.2022] Нарушено водоподаване в с.Пет могили, с.Новоселец и с.Радецки
 • [24.08.2022] Планирани прекъсване водоподаването в гр.Нова Загора
 • [24.08.2022] Нарушено водоподаване на част от община Нова Загора, селата Пет могили, Новоселец и Радецки
 • [24.08.2022] Прекъсване на водоподаването в района на ул.Панайот Хитов
 • [24.08.2022] Прекъсване на водоподаването в района на ул.Панайот Хитов
 • [24.08.2022] Нарушено на водоподаването в Индустриална зона - Сливен
 • [24.08.2022] Прекъсване водоподаването на с. Ичера
 • [24.08.2022] Намалено водоподаване в част от гр. Нова Загора
 • [23.08.2022] Прекъсване водоподавнаето на кв.Речица по Воден цикъл
 • [22.08.2022] Планирани прекъсване водоподаването в гр.Нова Загора
 • [22.08.2022] Прекъсване водоподаването в кв. Надежда
 • [22.08.2022] Прекъсване водоподаването в кв.Клуцохор
 • [21.08.2022] Прекъсване водоподаването на кв.Речица
 • [19.08.2022] Прекъсване на водоподаването в кв. Речица
 • [19.08.2022] Прекъсване на водоподаването в кв. Младост
 • [19.08.2022] Нарушено водоподаване в гр. Нова Загора
 • [18.08.2022] Нарушено водоподаването на част от села община НоваЗагора
 • [18.08.2022] Прекъсване водоподаването в с.Злати Войвода с.Трапоклово
 • [18.08.2022] Прекъсване водоподаването в кв.''Речица''
 • [18.08.2022] Прекъсване водоподаването на Вилна зона ''Рамануша''
 • [18.08.2022] Планирани прекъсване водоподаването в гр.Нова Загора
 • [18.08.2022] Планирано прекъсване водоподаването в гр.Сливен
 • [17.08.2022] Планирано спиране водоподаването на гр.Нова Загора на 18.08.2022г.
 • [17.08.2022] Планирани спирания на водоподаването в гр. Сливен на 18.08.2022 г.
 • [17.08.2022] Прекъсване водоподаването на с.Селиминово
 • [17.08.2022] Прекъсване водоподаването на кв"Ново село"
 • [17.08.2022] Нарушено водоподаване на част от община Нова Загора
 • [16.08.2022] Планирани спирания на водоподаването в гр. Сливен на 18.08.2022 г.
 • [16.08.2022] Намалено водоподаване в гр. Нова Загора на 17.08.2022 и 18.08.2022 г.
 • [16.08.2022] Прекъсване водоподаването в с.Крушари
 • [16.08.2022] Нарушаване водоподаването на висока зона - град СЛИВЕН
 • [16.08.2022] Прекъсване водоподаването на част кв.Клуцохор
 • [15.08.2022] Планирано прекъсване водоподаването в гр.Нова Загора на 16.08.2022г.
 • [15.08.2022] Прекъсване водоподаването в кв.''Речица''
 • [12.08.2022] Засегнати улици и участъци, по които ще се извършват строително-монтажни работи в гр. Нова Загора за периода 15.08.2022 г. – 28.08.2022 г.
 • [12.08.2022] Засегнати улици и участъци, по които ще се извършват строително- монтажни работи в гр. Сливен за периода 15.08.2022 – 28.08.2022 г
 • [12.08.2022] Засегнати улици и участъци, по които ще се извършват строително монтажни работи в кв. Речица за периода 15.08.2022 – 28.08.2022 г
 • [11.08.2022] Планирани спирания на водоподаването в гр. Сливен на 12.08.2022 г.
 • [11.08.2022] Прекъсване водоподаването на с.Селиминово
 • [11.08.2022] Прекъсване водоподаването на с.Крушаре
 • [10.08.2022] Прекъсване водоподаването в гр. Нова Загора
 • [10.08.2022] Планирано прекъсване водоподаването в гр.Нова Загора на 11.08.2022г.
 • [10.08.2022] Прекъсване водоподаването в кв.''Речица''
 • [10.08.2022] Прекъсване водоподаването в с.Жельо Войвода
 • [09.08.2022] Прекъсване водоподаването на с.Чокоба
 • [09.08.2022] Прекъсване водоподаването на част от гр.Сливен
 • [09.08.2022] Прекъсване водоподаването на част от кв.Българка
 • [09.08.2022] Прекъсване водоподаването на с.Чокоба и с.Селиминово
 • [09.08.2022] Прекъсване водоподаването в кв."Даме Груев" , кв."Надежда" и Индустриална зона
 • [08.08.2022] Прекъсване на водоподаването в южната част на кв. Българка 09.08 2022г
 • [08.08.2022] Прекъсване водоподаването на с.Чокоба
 • [08.08.2022] Прекъсване водоподаването на част от кв.Клуцохор
 • [06.08.2022] Прекъсване водоподаването в с. Глушник
 • [05.08.2022] Прекъсване водоподаването на част от кв.Комлука
 • [05.08.2022] Прекъсване водоподаването на с.Крушаре и с.Скобелево
 • [05.08.2022] Прекъсване водоподаването на част от кв.Клуцохор
 • [04.08.2022] Прекъсване водоподаването на с.Чокоба и с.Бозаджии
 • [04.08.2022] Прекъсване водоподаването в гр.Котел
 • [04.08.2022] Прекъсване на водоподаването в района на ул.Иречек
 • [04.08.2022] Прекъсване водоподаването на част от кв.''Клуцохор''
 • [03.08.2022] Планирано прекъсване водоподаването в гр.Нова Загора на 04.08.2022г.
 • [03.08.2022] Планирани спирания на водоподаването в гр. Сливен на 04.08.2022 г.
 • [03.08.2022] Прекъсване водоподаването на с.Крушаре и с.Скобелево
 • [03.08.2022] Прекъсване водоподаването в с. Желю Войвода
 • [03.08.2022] Прекъсване водоподаването в с. Камен
 • [02.08.2022] Прекъсване водоподаването на част от кв.''Клуцохор''
 • [01.08.2022] Планирано прекъсване водоподаването в гр.Нова Загора на 02.08.2022г.
 • [01.08.2022] Прекъсване водоподаването на с.Блатец
 • [01.08.2022] Прекъсване водоподаването на с.Чокоба
 • [01.08.2022] Прекъсване водоподаването на част от кв.Клуцохор