Новини

Архив новини

 • [31.03.2023] Засегнати улици и участъци, по които ще се извършват строително монтажни работи в кв.Речица в периода 03.04.2023 – 16.04.2023 г работи в кв. Речица
 • [31.03.2023] Засегнати улици и участъци, по които ще се извършват строително- монтажни работи в гр. Сливен в периода 03.04.2023 – 16.04.2023 г., н
 • [31.03.2023] Ремонтни дейности по ул. „Г.С. Раковски“ и обходен маршрут
 • [30.03.2023] Прекъсване водоподаването в кв. ''Комлука''
 • [30.03.2023] Прекъсване водоподаването в кв.''Речица''
 • [29.03.2023] Засегнати улици и участъци, по които ще се извършват строително-монтажни работи в гр. Нова Загора в периода 03.04.2023 г. – 16.04.2023 г.
 • [29.03.2023] Прекъсване водоподаването в района на ул. Димитър Добрович
 • [29.03.2023] Спиране на водоподаването в гр. Сливен на 29.03.2023 г.
 • [29.03.2023] Прекъсване водоподаването в селата Гергевец,Самуилово и Крушаре
 • [28.03.2023] Прекъсване водоподаването в кв.''Речица''
 • [28.03.2023] Прекъсване водоподаването в района от кв.'' Даме Груев'' до завод Победа
 • [28.03.2023] Нарушено водоподаване поради авария на Червенаковския водопровод
 • [28.03.2023] Прекъсване водоподаването в част от ''Индустриална зона'' района на улица Родопи
 • [27.03.2023] Прекъсване водоподаването в кв.''Речица''
 • [27.03.2023] Прекъсване водоподаването в района на ул. "Мишо Тодоров"
 • [26.03.2023] Прекъсване водоподаването в с.Крушаре
 • [25.03.2023] Прекъсване водоподаването на част от "Индустриална зона" и кв."Надежда"
 • [25.03.2023] Прекъсване водоподаването на с.Крушаре
 • [24.03.2023] Прекъсване водоподаването в с.Чинтулово и с. Малко Чочовен на 27.03.2023г.
 • [24.03.2023] Прекъсване водоподаването на част от кв.''Даме Груев''
 • [24.03.2023] Прекъсване водоподаването на с. Сотиря
 • [24.03.2023] Прекъсване водоподаването на с. Ковачите
 • [24.03.2023] Прекъсване водоподаването в кв.''Речица''
 • [24.03.2023] Прекъсване водоподаването в ;м. Селището'
 • [23.03.2023] Прекъсване водоподаването в кв.''Речица''
 • [23.03.2023] Прекъсване на водоподаването в южната част на кв. Ново село
 • [21.03.2023] Прекъсване на водоподаването в част от район Нова Загора
 • [21.03.2023] Прекъсване водоподаването на гр. Кермен
 • [21.03.2023] Прекъсване водоподаването в кв.''Речица''
 • [21.03.2023] Прекъсване водоподаването в кв.''Комлука'
 • [20.03.2023] Прекъсване водоподаването в кв.''Надежда'' и част от ''Индустриална зона''.
 • [20.03.2023] Прекъсване водоподаването в кв.''Сини Камъни'' бл.12 .
 • [19.03.2023] Нарушено водоподаване на част от кв. "Речица"
 • [19.03.2023] Нарушено водоподаване в Индустриална зона
 • [18.03.2023] Прекъсване водоподаването на кв."Речица"
 • [18.03.2023] Прекъсване водоподаването в кв.''Речица''
 • [18.03.2023] Прекъсване водоподаването на част от кв.''Даме Груев''
 • [18.03.2023] Прекъсване водоподаването в кв.''Надежда'' и част от ''Индустриална зона''.
 • [17.03.2023] Нарушено водоподаване на част от кв.Клуцохор
 • [17.03.2023] Засегнати улици и участъци, по които ще се извършват строително монтажни работи в кв. Речица в периода 20.03.2023 – 02.04.2023 г.,
 • [17.03.2023] Засегнати улици и участъци, по които ще се извършват строително-монтажни работи в гр. Нова Загора в периода 20.03.2023 г. – 02.04.2023 г.
 • [17.03.2023] Прекъсване водоподаването в кв."Речица"
 • [17.03.2023] Прекъсване водоподаването на част от кв."Д.Груев"
 • [17.03.2023] Засегнати улици и участъци, по които ще се извършват строително- монтажни работи в гр. Сливен в периода 20.03.2023 – 02.04.2023 гн
 • [17.03.2023] Прекъсване водоподаването на с.Крушаре
 • [17.03.2023] Прекъсване водоподаването на част от кв."Клуцохор"
 • [17.03.2023] Прекъсване водоподаването на кв."Речица"
 • [16.03.2023] Удължаване на времето за прекъсване водоподаването на част от кв.'' Даме Груев''
 • [16.03.2023] Прекъсване водоподаването на част от кв.'' Даме Груев''
 • [16.03.2023] Прекъсване водоподаването в района на пл.Васил Левски
 • [16.03.2023] Прекъсване водоподаването на част от кв."Даме Груев"
 • [16.03.2023] Прекъсване водоподаването в кв.''Речица''
 • [15.03.2023] Нарушено водоподаване в гр. Нова Загора на 16.03.2023 г.
 • [15.03.2023] Прекъсване водоподаването в с. Самуилово и с. Чокоба
 • [15.03.2023] Прекъсване водоподаването в кв.''Речица''
 • [14.03.2023] Прекъснане водоподаването в с.Калояново и с.Крушари
 • [14.03.2023] Прекъсване водоподаването в района на пл.''Левски'' и ул.''Драган Цанков''
 • [14.03.2023] Прекъсване водоподаването на Висока зона гр.Сливен на 14.03.2023г.
 • [14.03.2023] Прекъсване водоподаването в част от кв.''Клуцхор''
 • [14.03.2023] Прекъсване водоподаването на част от кв'''.Клуцохор''
 • [14.03.2023] Прекъсване водоподаването в кв.''Речица''
 • [14.03.2023] Прекъсване водоподаването на част от кв.''Ново село''
 • [13.03.2023] Прекъсване водоподаването на кв."Речица"
 • [13.03.2023] Прекъсване водоподаването на с.Чинтулово
 • [13.03.2023] Прекъсване водоподаването на част от кв."Даме Груев"
 • [13.03.2023] Прекъсване водоподаването в района на пл."Васил Левски"
 • [12.03.2023] Нарушено на водоподаването в Индустриална зона и кв. Надежда
 • [11.03.2023] Прекъсване водоподаването на част от кв.''Даме Груев''
 • [11.03.2023] Прекъсване водоподаването в кв.''Речица''
 • [10.03.2023] Прекъсване водоподаването на част от кв.''Даме Груев''
 • [10.03.2023] Прекъсване водоподаването в кв.''Речица''
 • [10.03.2023] Прекъсване водоподаването на част от кв.''Даме Груев''
 • [09.03.2023] Прекъсване на водоподаването на 09.03.2023 г. в гр. Сливен
 • [09.03.2023] Планирано спиране на водоподаването в кв. Речица на 10.03.2023 г.
 • [09.03.2023] Прекъсване на водоподаването в част от кв. Клуцохор
 • [09.03.2023] Прекъсване на водоподаването на 09.03.2023 г. в гр. Сливен
 • [09.03.2023] Прекъсване на водоподаването в района на ул. "Й.Щросмайер"
 • [09.03.2023] Прекъсване на водоподаването в част от кв. Даме Груев
 • [08.03.2023] Прекъсване водоподаването в част от кв.'' Даме Груев''
 • [07.03.2023] Нарушено водоподаване в гр. Нова Загора на08.03.2023 г.
 • [07.03.2023] Прекъсване водоподаването в района на улиците : " Драган Цанков' и "Генерал Столипин"
 • [07.03.2023] Прекъсване водоподаването в района на ул''Одрин"
 • [07.03.2023] Спиране на водоподаването в района на кв. Ново Село на 07 03 2023г.
 • [07.03.2023] Прекъсване водоподаването в района на ул''Радецки'', ул. "Арх. Й. Йорданов", ул. Г. Трънкин.
 • [06.03.2023] Планирано спиране на водоподаването в кв. Речица на 07.03.2023 г.
 • [06.03.2023] Прекъсване на водоподаването на Сливенски Минерални бани
 • [06.03.2023] Прекъсване водоподаването в кв.''Речица''
 • [06.03.2023] Прекъсване водоподаването на с.Ковачите
 • [05.03.2023] Прекъсване водоподаването на с.Желю войвода
 • [03.03.2023] Прекъсване водоподаването на част от с.Гавраилово
 • [03.03.2023] Прекъсване водоподаването на част от с.Горно Александрово
 • [02.03.2023] Засегнати улици и участъци, по които ще се извършват строително- монтажни работи в гр. Сливен в периода 06.03.2023 – 19.03.2023 г.н
 • [02.03.2023] Засегнати улици и участъци, по които ще се извършват строително монтажни работи в кв. Речица в периода 06.03.2023 – 20.03.2023 г., а
 • [02.03.2023] Прекъсване водоподаването в района на ул.''Баба Тонка''
 • [01.03.2023] Засегнати улици и участъци, по които ще се извършват строително-монтажни работи в гр. Нова Загора в периода 06.03.2023 г. – 19.03.2023 г.
 • [01.03.2023] Прекъсване водоподаването на с.Желю войвода
 • [01.03.2023] Прекъсване водоподаването на Сливенски минерални бани