Новини

Архив новини

 • [30.04.2023] Прекъсване водоподаването на с.Панаретовци
 • [30.04.2023] Прекъсване водоподаването в района на ул."Антон Пану" и ул."Свети Свети Кирил и Методий"
 • [29.04.2023] Прекъсване водоподаването в кв.''Речица''
 • [28.04.2023] Прекъсване водоподаването в част от квартал "Комлука"
 • [28.04.2023] Прекъсване на водоподаването квартал "Речица" на 28.04.2023 г.
 • [27.04.2023] Прекъсване водоподаването в кв.''Даме Груев'' и ''Индустриална зона и кв.''Надежда''.
 • [27.04.2023] Засегнати улици и участъци, по които ще се извършват строително-монтажни работи в гр. Нова Загора в периода 01.05.2023 г. – 14.05.2023 г.
 • [27.04.2023] Засегнати улици и участъци, по които ще се извършват строително- монтажни работи в гр. Сливен в периода 01.05.2023 – 14.05.2023 г.
 • [27.04.2023] Прекъсване водоподаването в кв.''Даме Груев''
 • [27.04.2023] Прекъсване водоподаването в Индустиална зона р-н Самуиловско шосе
 • [27.04.2023] Прекъсване водоподаването в кв.''Речица''
 • [26.04.2023] Прекъсване водоподаването в района на ул.''Великокняжевска'' и ул."Борис Търновски"
 • [26.04.2023] Прекъсване водоподаването в част от Индустриялна зона–в района на ТЕЦ Сливен
 • [25.04.2023] Прекъсване водоподаването в кв. Даме Груев и кв.''Надежда'' и част от ''Индустриална зона''
 • [25.04.2023] Прекъсване водоподаването на кв. Асеновец , част от местност Припека и част от местност Баш чардак
 • [25.04.2023] Прекъсване водоподаването в Индустриална зона Ямболско шосе
 • [25.04.2023] Прекъсване водоподаването на кв.Речица
 • [25.04.2023] Прекъсване водоподаването на м–т Селището
 • [24.04.2023] Планирано спиране на водоподаването в кв. Речица на 25.04.2023 г.(вторник)
 • [24.04.2023] Нарушено водоподаване в гр. Нова Загора на 25.04.2023 г.
 • [24.04.2023] Прекъсване водоподаването на с."Селиминово"
 • [24.04.2023] Прекъсване на водоподаването в част от кв.Асеновец
 • [23.04.2023] Прекъсване на водоподаването в част от Индустриална зона
 • [23.04.2023] Прекъсване водоподаването на с.Сотиря
 • [22.04.2023] Нарушено водоподаване на м–т Селището
 • [22.04.2023] Прекъсване водоподаването на кв.Речица
 • [22.04.2023] Прекъсване водоподаването на с.Злати войвода
 • [22.04.2023] Прекъсване водоподаването в кв. Даме Груев и кв.''Надежда'' и част от ''Индустриална зона'' на 22.03.2023г.(събота)
 • [22.04.2023] Нарушено водоподаване в района на ул"Банско шосе" и ул."Самуиловско шосе"
 • [22.04.2023] Прекъсване водоподаването на м–т Селището
 • [21.04.2023] Прекъсване на водоподаването в част от кв.Асеновец
 • [21.04.2023] Прекъсване водоподаването в кв.''Даме Груев''
 • [21.04.2023] Прекъсване водоподаването в кв. Даме Груев и кв.''Надежда'' и част от ''Индустриална зона'' на 22.03.2023г.(събота)
 • [21.04.2023] Прекъсване водоподаването в Индустриална зона -района около Калето
 • [21.04.2023] Прекъсване водоподаването в ;м. Селището'
 • [21.04.2023] Прекъсване водоподаването в кв.''Речица''
 • [20.04.2023] Прекъсване водоподаването в кв.''Даме Груев''
 • [19.04.2023] Прекъсване водоподаването в кв.''Речица''
 • [19.04.2023] Нарушено водоподаване в гр. Нова Загора на 20.04.2023 г.
 • [19.04.2023] Прекъсване водоподаването на част от кв.''Клуцохор''
 • [19.04.2023] Прекъсване водоподаването в гр.Кермен
 • [19.04.2023] Прекъсване водоподаването в района на ''Асеновско дефиле''
 • [19.04.2023] Прекъсване водоподаването в кв ''Дебела кория''
 • [18.04.2023] Прекъсване водоподаването на кв."Речица"
 • [18.04.2023] Прекъсване водоподаването на с.Николаево и с.Раково
 • [18.04.2023] Прекъсване водоподаването на част от кв."Клуцохор"
 • [18.04.2023] Прекъсване водоподаването на с.Селиминово
 • [17.04.2023] Прекъсване на водоподаването в част от кв.Българка
 • [16.04.2023] Прекъсване водоподаването в с."Селиминово".
 • [16.04.2023] Прекъсване водоподаването на улиците в района на ул.''Георги Икономов''
 • [15.04.2023] Прекъсване водоподаването в гр.Твърдица
 • [15.04.2023] Прекъсване водоподаванетов кв.''Речица''
 • [14.04.2023] Прекъсване водоподаването в с.Филаретово ,с.Соколарци , с.Малко село и с.Топузово
 • [13.04.2023] Засегнати улици и участъци, по които ще се извършват строително- монтажни работи в гр. Сливен в периода 19.04.2023 – 10.05.2023 г и обходен маршрут
 • [13.04.2023] Засегнати улици и участъци, по които ще се извършват строително монтажни работи в кв. Речица в периода 17.04.2023 – 30.04.2023 г.
 • [13.04.2023] Засегнати улици и участъци, по които ще се извършват строително монтажни работи в кв. Речица в периода 17.04.2023 – 30.04.2023 г
 • [13.04.2023] Засегнати улици и участъци, по които ще се извършват строително- монтажни работи в гр. Сливен в периода 17.04.2023 – 30.04.2023 г.,
 • [13.04.2023] Засегнати улици и участъци, по които ще се извършват строително-монтажни работи в гр. Нова Загора в периода 17.04.2023 г. – 30.04.2023 г.
 • [13.04.2023] Прекъсване водоподаването в с.Чокоба
 • [12.04.2023] Нарушено водоподаване в гр. Нова Загора на 12.04.2023 г.
 • [12.04.2023] Прекъсване водоподаването на бул. Тракия след бензиностанция "Лукойл"
 • [12.04.2023] Прекъсване водоподаването на улиците в района на ул.''Цар Иван Шишман''
 • [12.04.2023] Прекъсване водоподаването на улиците в района на 3-то О.У. "Д-р Иван Селимински"
 • [12.04.2023] Прекъсване водоподаването на улиците в района ул.''Раковска''
 • [12.04.2023] Прекъсване водоподаването на с.Крушаре
 • [11.04.2023] Прекъсване водоподаването на улиците в района ул.''Раковска''
 • [11.04.2023] Прекъсване водоподаването в кв.''Речица''
 • [11.04.2023] Спиране на водоподаването в гр. Сливен на 12.04.2023 г.
 • [11.04.2023] Спиране на водоподаването в гр.Сливен на 11.04.2023г.
 • [11.04.2023] Прекъсване водоподаването в гр.Кермен
 • [11.04.2023] Прекъсване водоподаването на част от кв.''Клуцохор''
 • [11.04.2023] Прекъсване водоподаването в кв.''Даме Груев''
 • [10.04.2023] Нарушено водоподаване в гр. Нова Загора на 11.04.2023 г.
 • [10.04.2023] Планирано спиране на водоподаването в кв. Речица на 11.04.2023 г.
 • [10.04.2023] Спиране на водоподаването в гр. Сливен на 11.04.2023 г.
 • [10.04.2023] Прекъсване водоподаването на с.Чинтулово
 • [10.04.2023] Прекъсване водоподаването на кв."Речица"
 • [10.04.2023] Прекъсване водоподаването в с.Жельо войвода и с.Самуилово
 • [10.04.2023] Прекъсване водоподаването на част от кв."Даме Груев"
 • [09.04.2023] Прекъсване водоподаването в кв. ''Речица''
 • [09.04.2023] Прекъсване водоподаването в с.Жельо войвода и с.Самуилово
 • [07.04.2023] Прекъсване водоподаването в кв. ''Речица''
 • [07.04.2023] Прекъсване на водоподаването в част от кв ''ДамеГруев''
 • [07.04.2023] Нарушено водоподаването в с.Гавраилово
 • [07.04.2023] Прекъсване водоподаването в с.Жельо войвода и с.Селиминово
 • [06.04.2023] Прекъсване водоподаването на с.Камен
 • [06.04.2023] Прекъсване водоподаването в селата Гергевец,Самуилово и Крушаре
 • [06.04.2023] Затваряне за движение на част от ул. „Георги Сава Раковски“
 • [05.04.2023] Прекъсване водоподаването `в част от централна градска част
 • [05.04.2023] Прекъсване водоподаването в Индустриална зона ул'' Родопи'' на 05.04.2023г.
 • [05.04.2023] Прекъсване водоподаването на с.Гавраилово и с. Старо село
 • [04.04.2023] Нарушено водоподаване в района на ул.''Георги С. Раковски''
 • [03.04.2023] Прекъсване водоподаването в с.Малко чочовен
 • [03.04.2023] Нарушено водоподаването в района на ул.''Раковска''
 • [03.04.2023] Прекъсване водоподаването в кв.''Речица''
 • [03.04.2023] Прекъсване водоподаването в Индустриална зона ул'' Родопи'' на 04.04.2023г.
 • [02.04.2023] Прекъсване водоподаването на м. Селището