Новини

Архив новини

 • [30.09.2023] Прекъсване водоподаването на част от с.Жельо войвода
 • [29.09.2023] Прекъсване водоподаването на кв."Надежда" и Индустриална зона - Ямболско шосе
 • [29.09.2023] Засегнати улици и участъци, по които ще се извършват строително-монтажни работи в гр. Нова Загора в периода 02.10.2023 г. – 15.10.2023 г.
 • [29.09.2023] Прекъсване водоподаването на с.Блатец , с.Крушаре , с.Панретовци ,с.Чокоба и с.Бозаджии
 • [29.09.2023] Засегнати улици и участъци, по които ще се извършват строително монтажни работи в кв. Речица в периода 02.10.2023 – 15.10.2023 г.
 • [29.09.2023] Засегнати улици и участъци, по които ще се извършват строително- монтажни работи в гр. Сливен в периода 02.10.2023 – 15.10.2023 г.
 • [28.09.2023] Прекъсване водоподаването на южната част от кв. Ново село
 • [28.09.2023] Прекъсване водоподаването на кв.Речица
 • [28.09.2023] Прекъсване водоподаването в с.Горно Александрово ас.Желю войвода и с, Бинкос
 • [28.09.2023] Прекъсване водоподаването на кв."Надежда" и Индустриална зона - Ямболско шосе
 • [27.09.2023] Планирано спиране на водоподаването в кв. Речица на 28.09.2023 г.
 • [27.09.2023] Прекъсване водоподаването в района на ул. "Индже войвода".
 • [27.09.2023] Прекъсване водоподаването в района на хотел Сливен
 • [27.09.2023] Прекъсване водоподаването на кв.Речица
 • [27.09.2023] Намалено водоподаване на гр. Нова Загора
 • [27.09.2023] Прекъсване водоподаването на селата Крушаре ,Гергевец и Ковачите.
 • [26.09.2023] Прекъсване водоподаването на гр. Твърдица
 • [26.09.2023] Прекъсване водоподаването в кв.Речица
 • [26.09.2023] Нарушено водоподаването на гр. Нова Загора
 • [26.09.2023] Прекъсване водоподаването на кв."С.Заимов"
 • [26.09.2023] Прекъсване водоподаването на кв."Речица"
 • [25.09.2023] Прекъсване водоподаването на част от кв."Ново село"
 • [25.09.2023] Прекъсване водоподаването на част от кв."Българка"
 • [25.09.2023] Прекъсване водоподаването на кв."Речица"
 • [21.09.2023] Прекъсване водоподаването на с.Чокоба
 • [21.09.2023] Прекъсване водоподаването на с.Камен
 • [20.09.2023] Прекъсване водоподаването в северната част на кв.'' Българка'
 • [20.09.2023] Планирано спиране на водоподаването в кв. „Речица“ на 21.09.2023 г.
 • [20.09.2023] Спиране на водоподаването в кв. „Речица“
 • [20.09.2023] Прекъсване водоподаването в района на ул. Трифон Войвода
 • [20.09.2023] Прекъсване водоподаването в с.Желю войвода и с. Младово.
 • [19.09.2023] Нарушено водоподаването на гр. Кермен , с Мечкарево , Николаево и с. Младово
 • [19.09.2023] Планирано спиране на водоподаването в кв. „Речица“ на 19.09.2023 г.
 • [19.09.2023] Прекъсване на водоподаването на 20.09.2023 г. в гр. Сливен
 • [19.09.2023] Прекъсване водоподаването на селата Крушаре ,Гергевец ,Ковачите ,Струпец и Панаретовци.
 • [19.09.2023] Прекъсване водоподаването в кв .''Стоян Заимов''
 • [18.09.2023] Прекъсване водоподаването на кв. Комлука
 • [18.09.2023] Планирано спиране на водоподаването в кв. „Речица“ на 19.09.2023 г.
 • [18.09.2023] Прекъсване водоподаването в кв.Речица
 • [18.09.2023] Прекъсване водоподаването в кв .''Стоян Заимов''
 • [17.09.2023] Прекъсване водоподаването на част от кв.Клуцохор
 • [17.09.2023] Прекъсване водоподаването на с.Скобелево
 • [17.09.2023] Прекъсване водоподаването на част от кв."Ново село"
 • [17.09.2023] Прекъсвяне водоподаването на част от гр.Котел
 • [16.09.2023] Нарушено водоподаването на гр. Кермен , с Мечкарево , Николаево и с. Младово
 • [16.09.2023] Прекъсване водоподаването в кв. Речица
 • [16.09.2023] Прекъсване водоподаването на гр.Кермен
 • [16.09.2023] Прекъсване водоподаването в с.Горно Александрово
 • [15.09.2023] Нарушено водоподаването на гр. Кермен , с Мечкарево , Николаево и с. Младово
 • [15.09.2023] Засегнати улици и участъци, по които ще се извършват строително-монтажни работи в гр. Нова Загора в периода 18.09.2023 г. – 01.10.2023 г.
 • [15.09.2023] Прекъсване водоподаването в северната част на кв.'' Българка'
 • [14.09.2023] Прекъсване водоподаването на кв.Речица ул. 3–ти Март.
 • [14.09.2023] Засегнати улици и участъци, по които ще се извършват строително монтажни работи в кв. Речица в периода 18.09.2023 – 01.10.2023 г.
 • [14.09.2023] Засегнати улици и участъци, по които ще се извършват строително- монтажни работи в гр. Сливен в периода 18.09.2023 – 01.10.2023 г.
 • [14.09.2023] Възстановяване на асфалтова настилка в гр. Сливен
 • [14.09.2023] Прекъсване водоподаването на с. Чокоба
 • [14.09.2023] Прекъсване водоподаването в с. Крушаре и с. Младово
 • [14.09.2023] Нарушено водоподаването на гр.Котел
 • [14.09.2023] Прекъсване водоподаването ул. Банско шосе
 • [13.09.2023] Възстановяване на асфалтова настилка в Централна градска част гр. Сливен
 • [13.09.2023] Прекъсване на водоподаването на 13.09.2023 г. в гр. Сливен
 • [12.09.2023] Прекъсване водоподаването в с. Червенаково и с.Близнец
 • [12.09.2023] Прекъсване на водоподаването на 13.09.2023 г. в гр. Сливен
 • [12.09.2023] Нарушено водоснабдяването в села захранвани със вода от Ц.П.С Червенаково
 • [12.09.2023] Схеми, отразяващи напредъка по проекта за реконструкция на Битова и Дъждовна канализация в кв. Речица, гр. Сливен
 • [12.09.2023] Прекъсване водоподаването в района северно от ул. Генерал Столипин
 • [12.09.2023] Нарушено водоподаването в района между южната част на кв. Ново село и на север бул. Георги Данчев
 • [11.09.2023] Прекъсване водоподаването на с. Чокоба
 • [11.09.2023] Прекъсване водоподаването в с.Катунище
 • [11.09.2023] Планирано спиране на водоподаването в кв. Речица на 12.09.2023 г.
 • [11.09.2023] Прекъсване водоподаването в с.Бяла
 • [11.09.2023] Прекъсване водоподаването в кв.Речица
 • [10.09.2023] Прекъсване водоподаването в с.Панаретовци
 • [09.09.2023] Прекъсване водоподаването на с.Бозаджии
 • [08.09.2023] Прекъсване водоподаването в кв. Ново Село
 • [08.09.2023] Прекъсване водоподаването в с.Чокоба ,с. Панаретовци, с. Сотиря и с. Блатец
 • [08.09.2023] Прекъсване водоподаването в с.Гавраилово.
 • [07.09.2023] Прекъсване на водоподаването на 08.09.2023 г. в гр. Сливен
 • [07.09.2023] Прекъсване водоподаването в с.Злати войвода,с.Старо село,с.Мечкарево и с.Николаево
 • [07.09.2023] Прекъсване водоподаването в кв .''Стоян Заимов'',Бургаско шосе , Вилна зона,Руски квартал и кв. Дружба
 • [06.09.2023] Прекъсване водоподаването в с.Трапоклово
 • [06.09.2023] Прекъсване водоподаването на с.Оризаре
 • [06.09.2023] Нарушено водоподаването в кв.Речица
 • [06.09.2023] Прекъсване водоподаването в с.Бяла
 • [06.09.2023] Нарушено водоподаването в с.Орлово
 • [05.09.2023] Нарушено водоподаването на кв. Речица
 • [05.09.2023] Планирано спиране на водоподаването в кв. Речица на 07.09.2023 г.
 • [05.09.2023] Прекъсване водоподаването в с Крушаре
 • [05.09.2023] Прекъсване водоподаването в кв. Речица
 • [04.09.2023] Прекъсване водоподаването в гр.Кермен ,с.Мечкарево, с.Николаево, и с.Младово
 • [02.09.2023] Прекъсване водоподаването в с.Чокоба ,с. Глуфишево и с Крушаре
 • [02.09.2023] Прекъсване водоподаването в с.Ковачите
 • [02.09.2023] Прекъсване водоподаването в кв.Речица
 • [01.09.2023] Прекъсване на водоподаването на 05.09.2023 г. в гр. Сливен
 • [01.09.2023] Прекъсване на водоподаването на 04.09.2023 г. в гр. Сливен
 • [01.09.2023] Прекъсване водоподаването в с. Ковачите и с. Бяла
 • [01.09.2023] Прекъсване водоподаването в кв. Речица
 • [01.09.2023] Засегнати улици и участъци, по които ще се извършват строително монтажни работи в кв. Речица в периода 04.09.2023 – 17.09.2023 г.