Нормативни документи


Политика за защита на личните данни на физически лица
Решение на ДКЕВР за одобрение на общи условия за предоставяне на ВиК услуги от ВиК операторите


Общи условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК оператор "Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД гр. Сливен, приети с Решение № ОУ-09 от 11.08.2014 г. на ДКЕВР, публикувани във вестник "Новинар", брой 196 на 21.08.2014 г. и вестник "Сливенски новини", брой 34 на 05.09.2014 г,. в сила от 05.10.2014 г.


ЗАКОН за водите


ЗАКОН за собствеността


ЗАКОН за защита на класифицираната информация


ЗАКОН за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги


ЗАКОН за устройство на територията


НАРЕДБА № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи


НАРЕДБА № 6 от 9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти


НАРЕДБА № 7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места


Общи условия за предоставяне на В и К услуги на потребителите от В и К оператор "В и К" Сливен валидни до 05.10.2014 г. 

Copyright © 2008-2019 ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ СЛИВЕН ООД | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев