Профил на купувача

Обществена поръчка с предмет:

Публична покана по ЗОП с предмет: Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна за служителите на Възложителя

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД обявява процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: “Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна за служителите на Възложителя”.

Документацията за участие в процедурата може да се изтегли от прикачените файлове.

Ценова оферта
[ Дата на публикуване: 29 октомври 2013 г., 15:51:45, размер на файла: 182.30kB ]

Декларация по чл. 47 ал. 8 от ЗОП, образец № 5 и образец № 7
[ Дата на публикуване: 29 октомври 2013 г., 15:51:45, размер на файла: 242.09kB ]

Договор проект образец № 4
[ Дата на публикуване: 29 октомври 2013 г., 15:51:45, размер на файла: 213.88kB ]

Документация за участие
[ Дата на публикуване: 29 октомври 2013 г., 15:51:45, размер на файла: 235.24kB ]

Публична покана ваучери за храна страница 1
[ Дата на публикуване: 29 октомври 2013 г., 15:51:45, размер на файла: 698.68kB ]

Публична покана ваучери за храна страница 2
[ Дата на публикуване: 29 октомври 2013 г., 15:51:45, размер на файла: 780.36kB ]

Публична покана ваучери за храна страница 3
[ Дата на публикуване: 29 октомври 2013 г., 15:51:45, размер на файла: 402.01kB ]

Техническа оферта образец № 2
[ Дата на публикуване: 29 октомври 2013 г., 15:51:45, размер на файла: 188.31kB ]

Заявление образец № 1
[ Дата на публикуване: 29 октомври 2013 г., 15:51:45, размер на файла: 181.87kB ]