Профил на купувача

Обществена поръчка с предмет:

Процедура на договаряне без обявление "ВиК-Сливен" ООД

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД обявява процедура на договаряне без обявление по ЗОП с предмет: "Почистване на утайки и извършване на СМР на ГПСОВ - Сливен и ГПСОВ - Нова Загора". Условията за участие в процедурата може да се изтеглят от приложените файлове.

Решение N РД07-266/18.07.2014 г. Публикувано на 18.07.2014 г.

Доклад на комисията за провеждане на процедура на договаряне без обявление. Публикувано на 18.07.2014 г.

Решение
[ Дата на публикуване: 16 юли 2014 г., 18:33:36, размер на файла: 301.51kB ]

Писмо
[ Дата на публикуване: 16 юли 2014 г., 18:33:36, размер на файла: 526.95kB ]

Покана
[ Дата на публикуване: 16 юли 2014 г., 18:33:36, размер на файла: 2.79MB ]

Приложение № 1
[ Дата на публикуване: 16 юли 2014 г., 18:33:36, размер на файла: 1.36MB ]

Приложение № 2
[ Дата на публикуване: 16 юли 2014 г., 18:33:36, размер на файла: 769.34kB ]

Приложение № 3
[ Дата на публикуване: 16 юли 2014 г., 18:33:36, размер на файла: 1.41MB ]

Решение № РД 07-266/18.07.2014 г.
[ Дата на публикуване: 18 юли 2014 г., 13:04:36, размер на файла: 485.58kB ]

Доклад на комисията за провеждане на процедура на договаряне без обявление
[ Дата на публикуване: 18 юли 2014 г., 13:24:36, размер на файла: 2.87MB ]

Решение за прекратяване
[ Дата на публикуване: 09 декември 2014 г., 11:41:36, размер на файла: 2.40MB ]


Решение за прекратяване на процедурата публикувано в АОП под номер 637143