Профил на купувача

Обществена поръчка с предмет:

Процедура на договаряне без обявление по ЗОП с предмет абонаментно обслужване

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД обявява процедура на договаряне без обявление по ЗОП с предмет: Абонаментно обслужване и поддържане на действащите на територията на “Водоснабдяване и Канализация – Сливен” ООД базови, системни и приложни програмни продукти и добавяне на нови модули към тях: 1 Проект “Инкасо-Фирми“ (в частта плащания, лихвени фактури, издаване на фактури и издаване на електронни фактури и всички справки, касаещи проект „Инкасо-Фирми“); 2 Проект „Финансово-счетоводна дейност” (в част амортизации и част дълготрайни материални активи)

Покана за участие в процедура на договаряне без обявление [ Размер на файла: 272.32kB ]

Документация и решение [ Размер на файла: 6.11MB ]

Протокол от комисията [ Размер на файла: 1.24MB ]

Протокол от комисията [ Размер на файла: 769.78kB ]

Доклад [ Размер на файла: 607.82kB ]

Решение на Възложителя [ Размер на файла: 385.08kB ]

Договор от 05.01.2015 г. [ Размер на файла: 2.85MB ]

Информация за сключен договор [ Размер на файла: 2.37MB ]

Информация за изпълнение на договор (публикуван документ на 26.01.2017 г.) [ Размер на файла: 2.04MB ]

Информация за извършени плащания [ Размер на файла: 24.00kB ]


Решението е публикувано в АОП под номер 633091