Профил на купувача

Обществена поръчка с предмет:

Процедура на възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет:„ДОСТАВКА НА АКТИВНА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ- средно напрежение"

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД обявява открита процедура на възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет:„ДОСТАВКА НА АКТИВНА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ- средно напрежение за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен” ООД, гр. Сливен”

 Решението е публикувано в АОП под номер 636620

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=636620&newver=2

Решение [ Размер на файла: 2.84MB ]

Обявление [ Размер на файла: 7.88MB ]

Документация [ Размер на файла: 1.08MB ]

Разяснения относно обществена поръчка :„ДОСТАВКА НА АКТИВНА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ- средно напрежение" [ Размер на файла: 741.63kB ]

Разяснения относно обществена поръчка :„ДОСТАВКА НА АКТИВНА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ- средно напрежение" [ Размер на файла: 205.59kB ]

Разяснения относно обществена поръчка :„ДОСТАВКА НА АКТИВНА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ- средно напрежение" [ Размер на файла: 626.21kB ]

Разяснения относно обществена поръчка :„ДОСТАВКА НА АКТИВНА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ- средно напрежение" [ Размер на файла: 74.17kB ]

Протокол №1 от комисията - ел.енергия средно напрежение [ Размер на файла: 3.92MB ]

Протокол №2 от комисията - ел.енергия средно напрежение [ Размер на файла: 6.50MB ]

Покана ценови оферти - ел.енергия средно напрежение [ Размер на файла: 622.41kB ]

Протокол №3 от комисията - ел.енергия средно напрежение [ Размер на файла: 3.35MB ]

Решение за класиране №РД-07-95 от 31.03.2015 г.- ел.енергия средно напрежение [ Размер на файла: 2.38MB ]

Договор от 30.04.2015 г. [ Размер на файла: 4.43MB ]

Информация за сключен договор [ Размер на файла: 6.12MB ]

Информация за върнати гаранции за участие [ Размер на файла: 52.50kB ]

Информация за изпълнение на договор [ Размер на файла: 3.60MB ]

Информация за извършени плащания [ Размер на файла: 26.50kB ]


Обявлението е публикувано в АОП под номер 636633