Профил на купувача

Обществена поръчка с предмет:

Публична покана с предмет: "Доставка на течен хлор за нуждите на "В и К - Сливен" ООД"

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД обявява процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана с предмет: "Доставка на течен хлор за нуждите на "Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД, гр. Сливен".

Публична покана [ Размер на файла: 2.55MB ]

Документация за участие [ Размер на файла: 12.16MB ]

Протокол от комисията - доставка на течен хлор [ Размер на файла: 8.67MB ]

Договор от 14.07.2015 г. [ Размер на файла: 17.42MB ]

Информация за извършени плащания [ Размер на файла: 23.50kB ]


Публичната покана е публикувана в Регистъра на обществените поръчки на ID9041773