Профил на купувача

Обществена поръчка с предмет:

Директно възлагане на ОП

"ВиК-Сливен" ООД обявява процедура на директно възлагане на обществена поръчка с предмет:"Избор на регистриран одитор, който да извърши задължителна одиторска проверка и заверка на годишния финансов отчет на “ВиК-Сливен” ООД гр. Сливен за 2016 година по Международните стандарти за финансови отчети, в съответствие със Закона за независимия финансов одит".

Обява (публикуван документ на 08.11.2016 г.) [ Размер на файла: 46.50kB ]

Приложения (Публикуван документ на 08.11.2016) [ Размер на файла: 52.00kB ]