Профил на купувача

Обществена поръчка с предмет:

ОП с предмет: “Инкасиране на суми за консумирана питейна вода, отведена и пречистена отпадъчна вода от потребителите на “ВиК - Сливен”

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД обявява процедура за възлагане на обществена поръчка чрез Публично състезание за определяне на изпълнител по обществена поръчка с предмет: “Инкасиране на суми за консумирана питейна вода, отведена и пречистена отпадъчна вода от потребителите на “ВиК - Сливен” ООД

Обособени позиции:

ОП №1 – Инкасиране на суми в брой за В и К услуги в обособени пунктове на територията на област Сливен с ресурси на изпълнителя, чрез използване на софтуер на възложителя.

ОП №2 - Инкасиране на суми в брой за В и К услуги в обособени пунктове на изпълнителя на територията на страната, със софтуер и ресурси на изпълнителя.

Решението е публикувано в АОП под номер 759781.

Обявлението е публикувано в АОП под номер 759782.

Решение (публикуван документ на 28.11.2016 г.) [ Размер на файла: 2.57MB ]

Обявление (публикуван документ на 28.11.2016 г.) [ Размер на файла: 6.69MB ]

Документация за участие (публикуван документ на 28.11.2016 г.) [ Размер на файла: 204.51kB ]

Протокол №1 от комисията-инкасиране на суми (публикуван документ на 07.02.2017 г.) [ Размер на файла: 5.20MB ]

Протокол №2 от комисията-инкасиране на суми (публикуван документ на 14.02.2017 г.) [ Размер на файла: 3.51MB ]

Решение за избор на изпълнител № РД-07-37 от 14.02.17 г. (публикуван документ на 14.02.2017 г.) [ Размер на файла: 1.71MB ]

Договор №1 по ОП 1 от 10.03.2017 г. (публикуван документ на 22.03.2017 г.) [ Размер на файла: 10.40MB ]

Договор №2 по ОП 2 от 10.03.2017 г. (публикуван документ на 22.03.2017 г.) [ Размер на файла: 8.49MB ]

Обявление за възложена поръчка (публикуван документ на 22.03.2017 г.) [ Размер на файла: 5.32MB ]

Обявление за приключване на договор БГ Пощи (публикуван документ на 17.04.2019 г.) [ Размер на файла: 1.19MB ]

Обявление за приключване на договор Изипей (публикуван документ на 17.04.2019 г.) [ Размер на файла: 1.22MB ]