Профил на купувача

Обществена поръчка с предмет:

Обществена поръчка с предмет: „Доставка на моторни горива, газ пропан-бутан и масла за моторните превозни средства на "ВиК- Сливен" ООД”

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД обявява процедура на договаряне без предварителна покана за участие, съгласно чл.138, ал.1 във връзка с чл.79, ал.1, т.7 от ЗОП за определяне на изпълнител с предмет: „Доставка на моторни горива, газ пропан-бутан и масла за моторните превозни средства на "ВиК- Сливен" ООД”.

Процедурата ще се осъществи чрез лицензирана стокова борса, чрез доставката на стоки включени в списък одобрен от Министерски съвет на РБългария.

Решението е публикувано в АОП под номер 777822.

Решение [ Размер на файла: 2.55MB ]

Договор от 04.04.2017 г. (публикуван документ на 04.05.2017 г.) [ Размер на файла: 3.41MB ]

Обявление за възложена поръчка (публикуван документ на 04.05.2017 г.) [ Размер на файла: 5.50MB ]

Договор от 11.04.2017 г. (публикуван документ на 04.05.2017 г.) [ Размер на файла: 3.23MB ]

Обявление за възложена поръчка (публикуван документ на 04.05.2017 г.) [ Размер на файла: 5.51MB ]

Договор от 11.04.2017 г. (публикуван документ на 05.05.2017 г.) [ Размер на файла: 3.97MB ]

Обявление за възложена поръчка (публикуван документ на 05.05.2017 г.) [ Размер на файла: 5.51MB ]

Договор от 11.04.2017 г. (публикуван документ на 05.05.2017 г.) [ Размер на файла: 3.17MB ]

Обявление за възложена поръчка (публикуван документ на 05.05.2017 г.) [ Размер на файла: 5.48MB ]

Обявление за приключване на договор (публикуван документ на 10.05.2019 г.) [ Размер на файла: 1.21MB ]

Обявление за приключване на договор (публикуван документ на 10.05.2019 г.) [ Размер на файла: 1.21MB ]

Обявление за приключване на договор (публикуван документ на 10.05.2019 г.) [ Размер на файла: 1.20MB ]

Обявление за приключване на договор (публикуван документ на 10.05.2019 г.) [ Размер на файла: 1.20MB ]