Профил на купувача

Обществена поръчка с предмет:

ОП:" „Физическа охрана и охрана с технически средства собственост на Възложителя на обекти на „ВиК-Сливен“ ООД

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД обявява процедура за възлагане на обществена поръчка чрез Публично състезание за определяне на изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Физическа охрана и охрана с технически средства собственост на Възложителя на обекти на „ВиК-Сливен“ ООД, гр. Сливен”

Решението е публикувано в АОП под номер 781861.

Обявлението е публикувано в АОП под номер 781862.

Документация за участие [ Размер на файла: 173.43kB ]

Решение [ Размер на файла: 3.50MB ]

Обявление [ Размер на файла: 5.55MB ]

Разяснения 10.04.2017 г. [ Размер на файла: 1.48MB ]

Решение за прекратяване (публикуван документ на 24.04.2017 г.) [ Размер на файла: 521.53kB ]

Обявление за прекратяване (публикуван документ на 25.04.2017 г.) [ Размер на файла: 5.41MB ]