Профил на купувача

Обществена поръчка с предмет:

ДВ: "Избор на регистриран одитор, който да извърши задължителна одиторска проверка и заверка на ГФО за 2017 г."

"Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД, гр. Сливен открива възлагането на поръчка на стойност по чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: "Избор на регистриран одитор, който да извърши задължителна одиторска проверка и заверка на годишния финансов отчет на "ВиК - Сливен" ООД, гр. Сливен за 2017 г. по Международните стандарти за финансови отчети, в съответствие със Закона за независимия финансов одит".

Обява [ Размер на файла: 767.15kB ]

Приложения [ Размер на файла: 52.50kB ]