Профил на купувача

Обществена поръчка с предмет:

ОП с предмет: "Доставка на колективни средства за защита за нуждите на "ВиК - Сливен" ООД"

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД обявява процедура за възлагане на обществена поръчка чрез Публично състезание за определяне на изпълнител по обществена поръчка с предмет: "Доставка на колективни средства за защита за нуждите на "ВиК - Сливен" ООД, гр. Сливен".

Решението е публикувано в АОП под номер 848863.

Обявлението е публикувано в АОП под номер 848864.

Решение (публикуван документ на 29.05.2018 г.) [ Размер на файла: 1.60MB ]

Обявление (публикуван документ на 29.05.2018 г.) [ Размер на файла: 2.55MB ]

Документация (публикуван документ на 29.05.2018 г.) [ Размер на файла: 4.18MB ]

Обявление за прекратяване (публикуван документ на 20.06.2018 г.) [ Размер на файла: 2.56MB ]

Решение за прекратяване (публикуван документ на 20.06.2018 г.) [ Размер на файла: 285.58kB ]