Профил на купувача

Обществена поръчка с предмет:

ОП: "Доставка на колективни средства за защита за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД, гр. Сливен"

"Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД обявява процедура за възлагане на обществена поръчка чрез Пряко договаряне за определяне на изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Доставка на колективни средства за защита за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД, гр. Сливен".

Решението е публикувано в АОП под номер 860752.

Решение (публикуван документ на 02.08.2018 г.) [ Размер на файла: 1.64MB ]

Покана (публикуван документ на 02.08.2018 г.) [ Размер на файла: 643.87kB ]

Документация за участие (публикуван документ на 02.08.2018 г.) [ Размер на файла: 311.60kB ]

Протокол от работата на комисията (публикуван документ на 09.08.2018 г.) [ Размер на файла: 533.24kB ]

Доклад от работата на комисията (публикуван документ на 09.08.2018 г.) [ Размер на файла: 641.55kB ]

Решение за избор на изпълнител РД-07-297/ 09.08.2018 г. (публикуван документ на 09.08.2018 г.) [ Размер на файла: 322.15kB ]

Договор от 21.08.2018 г. (публикуван документ на 28.08.2018 г.) [ Размер на файла: 6.69MB ]

Обявление за възложена поръчка (публикуван документ на 28.08.2018 г.) [ Размер на файла: 2.69MB ]

Обявление за приключен договор (публикуван документ на 01.10.2018 г.) [ Размер на файла: 1.19MB ]