Профил на купувача

Обществена поръчка с предмет:

ОП:„Доставка на водомери за питейна вода, водомерни шахти с монтирани водомери за питейна вода и устройства за измерване на потока"

"Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД обявява процедура за възлагане на обществена поръчка чрез Публично състезание за определяне на изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Доставка на водомери за питейна вода, водомерни шахти с монтирани водомери за питейна вода и устройства за измерване на потока за нуждите на „В и К - Сливен” ООД“.

Решението е публикувано в АОП под номер 870699.

Обявлението е публикувано в АОП под номер 870701.

Решение (публикуван документ на 03.10.2018 г.) [ Размер на файла: 1.54MB ]

Обявление (публикуван документ на 03.10.2018 г.) [ Размер на файла: 2.37MB ]

Решение за прекратяване (публикуван документ на 15.10.2018 г.) [ Размер на файла: 286.41kB ]

Обявление за прекратяване (публикуван документ на 22.10.2018 г.) [ Размер на файла: 2.53MB ]