Профил на купувача

Обществена поръчка с предмет:

ОП: "„Доставка на тръби PE-HD PE 100 за водоснабдяване"

"Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД обявява процедура за възлагане на обществена поръчка чрез покана до определени лица с предмет: „Доставка на тръби PE-HD PE 100 за водоснабдяване, за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД“.

Покани (публикуван документ на 01.11.2018 г.) [ Размер на файла: 1.91MB ]

Образци за попълване (публикуван документ на 01.11.2018 г.) [ Размер на файла: 39.46kB ]

Проекто-договор (публикуван документ на 01.11.2018 г.) [ Размер на файла: 28.74kB ]

Съобщение за прекратяване (публикуван документ на 06.11.2018 г.) [ Размер на файла: 210.75kB ]