Профил на купувача

Обществена поръчка с предмет:

ОП с предмет: “Инкасиране на суми за консумирана питейна вода, отведена и пречистена отпадъчна вода от потребителите на “ВиК - Сливен”

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД обявява процедура за възлагане на обществена поръчка чрез Публично състезание за определяне на изпълнител по обществена поръчка с предмет: “Инкасиране на суми за консумирана питейна вода, отведена и пречистена отпадъчна вода от потребителите на “ВиК - Сливен” ООД.

Обособени позиции:

ОП №1 – Инкасиране на суми в брой за В и К услуги в обособени пунктове на територията на област Сливен с ресурси на изпълнителя, чрез използване на софтуер на възложителя.

ОП №2 - Инкасиране на суми в брой за В и К услуги в обособени пунктове на изпълнителя на територията на страната, със софтуер и ресурси на изпълнителя.

Решението е публикувано в АОП под номер 887756.

Обявлението е публикувано в АОП под номер 887757.

Решение за откриване (публикуван документ на 11.01.2019 г.) [ Размер на файла: 1.52MB ]

Обявление (публикуван документ на 11.01.2019 г.) [ Размер на файла: 2.87MB ]

Документация и образци (публикуван документ на 11.01.2019 г.) [ Размер на файла: 204.96kB ]

Съобщение за отваряне на плик "Предлагани ценови параметри" (публикуван документ на 12.02.2019 г.) [ Размер на файла: 264.12kB ]

Протокол 1 от работата на комисията (публикуван документ на 18.02.2019 г.) [ Размер на файла: 1.06MB ]

Протокол 2 от работата на комисията (публикуван документ на 18.02.2019 г.) [ Размер на файла: 737.39kB ]

Решение за избор на изпълнители (публикуван документ на 18.02.2019 г.) [ Размер на файла: 424.68kB ]

Договор №1 по ОП 1 от 11.03.2019 г. (публикуван документ на 02.04.2019 г.) [ Размер на файла: 5.65MB ]

Договор №2 по ОП 2 от 11.03.2019 г. (публикуван документ на 02.04.2019 г.) [ Размер на файла: 4.14MB ]

Обявление за възложена поръчка (публикуван документ на 02.04.2019 г.) [ Размер на файла: 3.42MB ]

Анекс към договор с "Български пощи" ЕАД [ Дата на публикуване: 05 април 2021 г., 14:07:24 ]

Обявление за изменение БГ Пощи [ Дата на публикуване: 05 април 2021 г., 14:08:00 ]

Анекс към договор с "Изипей" АД [ Дата на публикуване: 05 април 2021 г., 14:09:00 ]

Обявление за изменение Изипей [ Дата на публикуване: 05 април 2021 г., 14:09:32 ]

Обявление за приключване на договор БГ Пощи [ Дата на публикуване: 29 април 2021 г., 10:06:43 ]

Обявление за приключване на договор Изипей АД [ Дата на публикуване: 09 юни 2021 г., 16:19:34 ]