Профил на купувача

Обществена поръчка с предмет:

ОП: "Доставка на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно напрежение"

"Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД обявява процедура на договаряне без предварителна покана за участие по реда на ЗОП с предмет: "Доставка на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно напрежение, за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД

Решението е публикувано в АОП под номер 891985.

Решение за откриване (публикуван документ на 01.02.2019 г.) [ Размер на файла: 1.86MB ]

Техническа спецификация (публикуван документ на 01.02.2019 г.) [ Размер на файла: 52.50kB ]

Договор от 01.02.2019 г. (публикуван документ на 01.03.2019 г.) [ Размер на файла: 3.22MB ]

Обявление за възложена поръчка (публикуван документ на 01.03.2019 г.) [ Размер на файла: 2.76MB ]

Становище за осъществен контрол по чл. 233 от ЗОП (публикуван документ на 18.03.2019 г.) [ Размер на файла: 186.90kB ]

Обявление за изменение на договор [ Дата на публикуване: 31 януари 2020 г., 13:53:46 ]

Анекс към договор [ Дата на публикуване: 31 януари 2020 г., 13:55:25 ]

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка [ Дата на публикуване: 23 юли 2020 г., 15:35:09 ]