Профил на купувача

Обществена поръчка с предмет:

ОП: "Доставка на активна нетна електрическа енергия и коорданитор на балансираща група за средно напрежение"

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД обявява открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител с предмет: „Доставка на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно напрежение, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация-Сливен” ООД, гр. Сливен”.

Решението е публикувано в АОП под номер 929114.

Обявлението е публикувано в АОП под номер 929115.

Решение за откриване (публикуван документ на 26.08.2019 г.) [ Размер на файла: 1.57MB ]

Обявление (публикуван документ на 26.08.2019 г.) [ Размер на файла: 3.13MB ]

Документация и образци за участие (публикуван документ на 26.08.2019 г. ) [ Размер на файла: 140.87kB ]

Протокол 1 [ Дата на публикуване: 26 ноември 2019 г., 16:18:26 ]

Съобщение "Предлагани ценови параметри" [ Дата на публикуване: 09 декември 2019 г., 15:56:11 ]

Решение за прекратяване [ Дата на публикуване: 14 януари 2020 г., 15:38:42 ]

Обявление за прекратяване [ Дата на публикуване: 05 февруари 2020 г., 14:57:00 ]