Профил на купувача

Обществена поръчка с предмет:

ОП: „Разширяване на система СКАДА и изграждане и внедряване на GIS система за ВС/Агломерация Сливен и ВС/Агломерация Нова Загора“.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД открива процедура за възлагане на обществена поръчка - открита процедура, по реда на ЗОП с предмет: „Разширяване на система СКАДА и изграждане и внедряване на GIS система за ВС/Агломерация Сливен и ВС/Агломерация Нова Загора“.

Решението е публикувано в АОП под номер 938587.

Обявлението е публикувано в АОП под номер 938586.

Решение (публикуван документ на 17.10.2019 г.) [ Размер на файла: 2.03MB ]

Обявление (публикуван документ на 17.10.2019 г.) [ Размер на файла: 4.20MB ]

Документация и образци за участие (публикуван документ на 18.10.2019 г.) [ Размер на файла: 21.99MB ]

Разяснение  (публикуван документ на 04.11.2019г.)

Съобщение за отваряне на плик "Предлагани ценови параметри" [ Дата на публикуване: 03 февруари 2020 г., 08:46:46 ]

Протокол 1 [ Дата на публикуване: 18 февруари 2020 г., 16:17:59 ]

Протокол 2 [ Дата на публикуване: 18 февруари 2020 г., 16:18:37 ]

Протокол 3 [ Дата на публикуване: 18 февруари 2020 г., 16:19:14 ]

ДОКЛАД СКАДА [ Дата на публикуване: 18 февруари 2020 г., 16:32:01 ]

Решение за избор на изпълнител [ Дата на публикуване: 18 февруари 2020 г., 16:22:12 ]

Обявление за възложена поръчка [ Дата на публикуване: 09 април 2020 г., 10:29:25 ]

Договор [ Дата на публикуване: 09 април 2020 г., 13:10:01 ]