Профил на купувача

Пазарна консултация с предмет:

Покана за участие в пазарни консултации

Покана за участие в пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за организация и управление на проект „Доизграждане и рехабилитация на ВиК инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 екв. ж., попадащи в обхвата на ОТ „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД, гр. Сливен“.

Покана за участие в пазарни консултации (публикуван документ на 30.08.2019 г.) [ Размер на файла: 844.15kB ]

Протокол (публикуван документ на 12.09.2019 г.) [ Размер на файла: 732.33kB ]